Hopp til innhald

MAS101 3D-Modellering og elementmetode

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Emnet skal gi studentene kunnskap i regler og standarder for teknisk tegning og maskintegning i 3-D. Studentene skal kunne fremstille maskintegninger og utføre styrke- beregning med DAK-programmet programmet Pro/Engineer, Pro/Mechanica, Abaqus og Ansys.

 Elementmetoden eller "Finite Element Method - FEM", er en numerisk metode som har en sentral posisjon når det gjelder styrkeberegninger og beregning av deformasjoner i konstruksjoner. Metoden benyttes også for beregning av strømning, varmeledning og andre typer feltberegninger.

 

Innhold

Opplagerkreftene, punktlast, jevnt fordelte laster, fagverk, massegeometri, spenningstyper, sikkerhetsfaktor, kombinert lastevirkning.

Læringsutbytte

Ved fullført emne MAS101 3D-Modellering og elementmetode har studenten følgende kvalifikasjoner:

 • ha inngående kunnskap om hvordan modeller i et moderne 3D konstruksjonsverktøy er bygd opp.
 • ha kjennskap til metoder for oppbygging av modeller.
 • ha kunnskap om hvordan kundekrav, produksjonskrav og designkrav påvirker oppbygging av modellene.
 • ha kunnskap om grunnleggende 2D tegneregler, tilvirkningssymboler, snitt og relevante standarder.
 • kjenne til optimaliserte og derved miljøvennlige tilvirkningsmetoder og kunne knytte disse til 3D- modelleringsprosessen.

 • anvende prinsipper for hensiktsmessig oppbygging av parter og sammenstillinger.
 • anvende moderne 3D konstruksjonsverktøy til å bygge opp modeller vha parter og sammenstillinger.
 • produsere 2D tegninger i henhold til gjeldende regler.
 • endre og modifisere parter, sammenstillinger og tegninger.
 • Styrkeberegne maskinelementer med FEM Animasjon av mekanismer.

 

 • Reflektere over egen faglig utøvelse, arbeide med prosjekt i grupper.

Anbefalte forkunnskaper

Gjennomgått 1. semester ved ingeniørutdanningen. Bestått mekanikk, matematikk, innføringsemnet, materiallære.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, demonstrasjoner, skriftlige innleveringer.

Emnet har begrenset antall plasser.

Obligatorisk læringsaktivitet

Læringsmappe som består av følgende deler:

 • Fem innleveringsoppgaver del 1
 • Delprøve 1 underveis
 • Fem innleveringsoppgaver del 2
 • Delprøve 2 underveis

To av mappeelementene vil bli brukt til mappevurdering.

 

Innleveringsoppgavene er fordelt med 5 oppgaver før første delprøve og 4 av disse må være bestått for å kunne ta delprøve 1. Etter delprøve 1 gis 5 nye innleveringsoppgaver og 4 av disse må bestått for å kunne ta delprøve 2. Ved fravær som ikke er gyldig på delprøve 1, kan man heller ikke ta delprøve 2. 

For studenter som har gyldig fravær (sykemelding) blir det arrangert ny prøve i inneværende semester.

Vurderingsform

Mappevurdering.

Mappen baserer seg på to deler fra læringsmappen:

 • Delprøve 1 underveis
 • Delprøve 2 underveis

For studenter som har gyldig fravær (sykmelding) blir det arrangert ny prøve i inneværende semester.

Etter en samlet vurdering av mappen gis en karakter i faget.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Detaljerte retningslinjer og frister kunngjøres ved studiestart.

Hjelpemidler ved eksamen

Kalkulator, tekniske tabeller.

Mer om hjelpemidler