Hopp til innhald

MAS145 Dykkeoperasjoner for ingeniører

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

En ingeniør som skal delta i planlegging og gjennomføring av dykkeoperasjoner skal ha kunnskaper og ferdigheter innen en rekke områder. Utover kompetanse innen fagarbeidet som skal utføres, krever sikker dykking også kompetanse innen fysikk, fysiologi, medisin, førstehjelp, utstyrslære, prosedyrer, regelverk og HMS.

Videre må alle som skal gjennomføre arbeid under vann hvert år gjennom en helseundersøkelse utført av dykkerlege som er godkjent av Helsedirektoratet. Det kreves gyldig helseerklæring for å kunne utføre oppdrag som dykker. I tillegg kreves det dykkerbevis som dekker den dykkeaktiviteten som skal utføres. 

Arbeidstilsynet har to dybdebegrensninger:

 • Inntil 30 meter dykking med dykkerbevis klasse A 
 • Inntil 50 meter med dykkerbevis klasse B 

I dette faget tas det sikte på at kandidatene blir kvalifisert for dykkerbevis klasse A.

Mange ingeniører som jobber innenfor de havrelaterte næringene kommer i situasjoner hvor det er nødvendig med kunnskap og forståelse av dykkeoperasjoner. Dette kan være i forbindelse med drift og vedlikehold av utstyr, dokumentasjon av tilstander knyttet til undervannsinstallasjoner med mer.

En ingeniør som er utdannet som lett yrkesdykker vil ha en unik forståelse for de utfordringene som kan oppstå ved arbeid under vann. I slike tilfeller vil en ingeniør med dykkerbevis klasse A bli særlig effektiv.

I dette faget skal kandidatene lære å planlegge og gjennomføre arbeid under vann på en sikker måte, sett fra et ingeniørfaglig perspektiv. Studentene skal gjennomgå inngående dykketeori før de kan starte med den praktiske gjennomføringen av kurset.

Teorigrunnlaget vil omhandle dykketeori, dykkefysikk, fysiologi, dykkemedisin, førstehjelp, dekompresjon, utstyrslære,  farer ved dykking, søk og søksmetoder, samt grunnleggende arbeidsdykking med enkelt arbeidsutstyr. Gode teoretiske kunnskaper ligger til grunn for sikker dykking, og er en stor del av opplæringen. Særlig vektlegges forståelse av regleverk, standarder, operasjonsprosedyrer, nødprosedyrer, sjekklister og beredskapsplaner.

I faget skal studenten også videreutvikle og anvende kunnskaper og ferdigheter fra andre fag i et miljø under vann. Dette gjelder innenfor tema som inspeksjon, materiallære, måleteknikk, tilvirkningsteknikk med mer. Det legges stor vekt på å kunne dokumentere og rapportere resultat til en oppdragsgiver.

Dykkeoperasjoner for ingeniører tilbys til studenter som går allmenn maskinteknikk, marinteknikk og undervannsteknologi drift og vedlikehold, og det er 8 plasser totalt. Det vil være 2-3 plasser pr program. Rangering vil bli gjort på bakgrunn av karakterer og progresjon. Undervisningspåmelding til emne skjer semesteret før. 

Læringsutbytte

Ved fullført emne i MAS145  - Dykkeoperasjoner for ingeniører har studenten følgende kvalifikasjoner:

 • Studenten skal ha gode kunnskaper i dykketekniske fag.
 • Studenten skal ha kjennskap til de vanligste målemetoder som benyttes under vann.
 • Studenten skal ha kunnskaper om metoder for dokumentasjon av arbeider under vann.
 • Studenten skal ha gode kunnskaper om nødprosedyrer og beredskap innen yrkesdykking.
 • Studenten skal kjenne til relevante regelverk og standarder.

 • Studenten skal være i stand til å gjennomføre redning av forulykket dykker.
 • Studenten skal kunne planlegge og gjennomføre sikker dykking ned til 30 meter
 • Studenten skal kunne utføre og dokumentere inspeksjon under vann
 • Studenten skal kunne utføre enkel tilstandskontroll under vann

 

 • Studenten skal kunne rapportere skriftlig og muntlig om forhold under vann
 • Studenten skal kunne vurdere risiko ved gjennomføring av enkel dykkeoperasjoner

Krav til forkunnskaper

Minimum 110 studiepoeng skal være bestått for å kunne ta MAS145, inkludert alle fag i første klasse (60 studiepoeng). 

Studenten må ha godkjent legeattest for yrkesdykker. Undersøkelsen blir gjort ved studiestart av dykkerlege og er inkludert i utdanningen.

Studenten må bestå en opptaksprøve som blant annet består av fysiske tester. De fysiske testene består av:

 • Cooper test: Løpe så langt man klarer på 12 minutter
  • Yngre enn 30 år: 2500 meter
  • Eldre enn 30 år: 2300 meter
  • Eldre enn 50 år: 2100 meter
  • Kvinner: 10 % kortere
 • Bassengtester: Svømme 25 meter under vann, ABC-test (dykk ned og ta på maske og svømmeføtter), hente opp gjenstander fra bunn med mer.
 • Løftetest: Studenten må kunne løfte og bære vekt tilsvarende dykkerutstyr
 • Klaustrofobitest: Dykking i trykkammer
 • Intervju med medisinsk personell

Anbefalte forkunnskaper

Studieprogrammets to første år.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, gruppearbeid, selvstudium og praktiske øvelser.

Obligatorisk læringsaktivitet

Læringsmappe som består av følgende deler:

 • Godkjent praksis.
 • Innleveringsoppgave: "Skriftlig ingeniørrapport"
 • Teoretisk prøve, 4 timer

Alle delene vil bli brukt til mappevurdering.

Vurderingsform

Mappevurdering: Bestått eller ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

 • Norske dykke- og behandlingstabeller, eksamensutgave
 • Alle kalkulatorer tillatt
 • Formelark

Mer om hjelpemidler