Hopp til innhald

MET206 Videregående reguleringsteknikk

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Emnet dekker forståelse over de grunnleggende og innføring i mer avanserte, moderne prinsipper og teknikker innen modellering, simulering, analyse og design av reguleringssystemer. Emnet tar temaer fra klassisk reguleringsteknikk som dynamisk modellering, stabilitet, optimalisering og instilling av PID-regulatorer for monovariable (SISO = Single-Input-Single-Output) systemer og temaer fra moderne (MIMO = Multiple-Input-Multiple-Output) reguleringssystemer basert på tilstandsrom og diskrete systemer, for å danne et grundig kjennskap for arbeidet med dagens problemstillinger innen automatisering-, elektronikk- og elkraftsystemer.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten har kunnskap om matematisk beskrivelse, analyse og design av kontinuerlige og diskrete prosesser basert på klassisk modellering, mer avanserte systemer basert på tilstandsrom og optimalisering.

Ferdigheter

Kandidaten kan gjennomføre design-, kontroll-, optimalisering- og stabilitetsanalyse og kan foreta kvalitetsvurderinger av eksisterende reguleringssystemer. Kandidaten kan delta i teoretisk aktivitet i forbindelse med forskning- og utviklingsarbeid. 

Generell kompetanse

Kandidaten kan formidle informasjon om reguleringsteknikk og stabilitet i moderne automatiseringssystemer knyttet til teorier, problemstillinger og løsninger skriftlig på norsk og engelsk. Kandidaten kan delta i fagområdets utvikling i samfunnet.

Krav til forkunnskaper

Fullført bachelorgrad.

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, selvstudium, laboratoriearbeid, regneøvelser

Obligatorisk læringsaktivitet

Totalt: 5 obligatoriske øvinger og 2 laboratorieoppgaver.

Godkjent arbeidskrav er valid innen de neste 3 semestre.

Vurderingsform

3 timers skriftlig eksamen. Karakterskala A - F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Kunngjøres ved semesterstart

Mer om hjelpemidler