Hopp til innhald

ELE304 PLS programmering

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Emnet omhandler oppbygning, programmering og bruk av programmerbare logiske styringer for bruk i industrielle anlegg.

 • Programmeringsspråk basert på internasjonal Standard IEC 61131-3
 • Signaltyper, signalgivere og aktuatorer
 • Digitale- og analoge styringer
 • Sekvensielle styringer
 • Buss systemer
 • Menneske/maskin kommunikasjon
 • Teoretisk og praktisk opplæring i bruk av programmerbare logiske styringer.
 • Kunnskaper om samvirke mellom PLS-er og industrielle anlegg.
 • Bruk av simuleringsverktøy.

Praktisk laboratoriearbeid er sentralt i kurset.

Læringsutbytte

Generell kompetanse

Kandidaten kan formidle informasjon knyttet til teorier, problemstillinger og løsninger innen fagfelt elektroniske styringer.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Programmering og mikrokontrollere

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger. Praktiske oppgaver enkeltvis og i grupper. Laboratorieoppgaver.

Obligatorisk læringsaktivitet

5 godkjente laboratorieøvinger.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 5 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig (digital) skoleeksamen, 4 timer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb og digitalt eksamenssystem.

Eksamen vil bli avholdt på digitalt eksamenssystem. Studentene må medbringe egen PC/MAC. Programvaren som er nødvendig for å gjennomføre eksamenen må være installert og testet før eksamensdagen.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

PC og valgfri kalkulator

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • ELE105 - Industrielle styresystem - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • ELE116 - Kontrollsystem - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • IN2-301 - Industriell IKT - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ELE252 - Grunnlegjande PLS programmering - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ELE116D - Kontrollsystem - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • MAS314 - Programmering av industrielle styringssystemer - Reduksjon: 10 studiepoeng