Hopp til innhald

MAS103 3D-Modellering og CFD analyse

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Emnet har begrenset antall plasser for studenter på marinteknikk.

Kurset skal lære studentene om å forberede 3D CAD modeller for CFD simuleringsformål. Studentene ska lære å utarbeide modeller i PTC Creo og Ansys Workbench Computational. Man vil lære om Fluid Dynamics ( CFD ) som er en numerisk metode for å løse problemer i væske-og varmestrøm. Det gis også mulighet for simulering av energioverføring og simulering av interaksjon mellom faste stoffer og væsker ( Fluid Solid Interaksjon simulering ).

 

Forbereder CAD modell i Creo pakke , forbereder nødvendige forenklinger , korrigere geometri på en måte for å forberede riktige simuleringsgrid.

Forbereder riktig geometri for simulering av vind eller vannturbin. Definere flyt domene og solid domene.

Forbereder passende rutenett for CFD simulering, definere grensebetingelser, turbulensmodeller, vegger som avgrenser, osv.

Læringsutbytte

Etter kurset MAS103 3D-Modellering og CFD analyse skal studentene ha følgende kvalifikasjoner :

Kunnskaper

 • Kunnskap om å forberede CAD modeller på CFD modellering.
 • Kjennskap til grunnleggende forutsetninger og generelt krav for å forbedre geometri for CFD formål.
 • Kunnskap om CFD modelleringsmulighet for energioverføring.
 • ha kunnskap om grunnleggende 2D tegneregler, tilvirkningssymboler, snitt og relevante standarder.

 

Ferdigheter

 • Studentene er i stand til å forberede geometri for CFD simuleringer med passende forenklinger og krav.
 • Studentene er i stand til å forberede tilsvarende , forenklede modeller ( 2D i stedet for 3D , ved hjelp av symmetriforhold osv. ) , erstatter forsamlinger med en solid deler.
 • Studentene er i stand til å identifisere problem som kan simuleres ved CFD metoder.
 • Studentene er i stand til å forberede CFD simuleringer med riktige grensebetingelser , modeller av turbulens , væske.
 • Studentene er i stand til å trekke fra CFD simuleringsresultatene konklusjoner :om Trykk , hastighet og termiske distribusjoner , masse og varmeflukser , styrker på vegger eller faste legemer.

Generell kompetanse

 • Praksis med prosjekt som arbeidsform.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Studert fire semester i ingeniørutdanningen. Bestått mekanikk , matematikk, materiallære og strømningslære. 

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, demonstrasjoner, skriftlige innleveringer. Kurset kan bli undervist på engelsk.

Emnet har begrenset antall plasser.

Obligatorisk læringsaktivitet

Prosjektbaserte undervisning som består av følgende deler:

 • Ti individuelle innleveringsoppgaver
 • Avsluttende skriftlig grupperapport av prosjektoppgave

Detaljerte retningslinjer og frister kunngjøres ved studiestart.

Godkjente obligatoriske innleveringer er gyldige i 4 semestre.

Vurderingsform

Muntlig eksamen.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått. 

Hjelpemidler ved eksamen

Alle kalkulator tillatt og tekniske tabeller.

Mer om hjelpemidler