Hopp til innhald

NAB1024 Maritim engelsk

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Dette kurset har som mål å gi studentene den nødvendige kunnskapen, ferdigheten og kompetansen som er nødvendig for å utføre kommunikasjon mellom skip og  fasiliteter langs kysten, samt mellom skip og ombord på skip.

Denne kompetansen er påkrevd for å utføre plikter og arbeid ombord på skip på en profesjonell/fagmessig og trygg måte.

Kurset er ment å utvide studentenes kunnskap, forståelse og ferdighet for å kunne overholde kravene i IMO's STCW

Muntlig eksamen må påregnes å kunne bli avholdt både på dagtid og kveldstid.

Læringsutbytte

 - Kunnskaper:

Studentene skal kunne maritime standarduttrykk på engelsk som brukes i intern og ekstern kommunikasjon ombord. De skal være i stand til å kommunisere effektivt og uten misforståelser ved hjelp av de maritime standarduttrykkene med mottakere som ikke har engelsk som førstespråk. Studentene skal bli trygg på å kommunisere på et fremmed språk i ulike operative situasjoner, både knyttet til daglig drift og til ekstraordinære tilfeller som nødssituasjoner.

 

- Ferdigheter:

Studentene skal kunne bruke grunnleggende engelsk relatert til operasjon og drift av skip. De skal være i stand til å benytte engelsk som kommunikasjonsspråk i en maritim arbeidshverdag, og anvende engelsk vokabular og grammatikk korrekt. De skal kunne bruke det maritime standardvokabularet i en gitt operasjon som for eksempel fortøyning, lasting/lossing eller lignende, både med personer om bord i eget skip og eksterne parter.

 

- Kompetanse:

Studentene skal være i stand til å gjennomføre arbeidsoppgaver om bord i et skip hvor arbeidsspråket er engelsk. De skal kunne utveksle synspunkter og erfaringer på engelsk i et maritimt fagmiljø. Studentene skal være trygg i kommunikasjon som foregår på engelsk, og ha evne til å fange opp mulige misforståelser når slike kan oppstå som følge av mangelfulle språkkunnskaper hos andre. Emnet dekker relevante krav i STCW 78 as amended, tabell A-II/1.

Krav til forkunnskaper

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Ingen.

Undervisnings- og læringsformer

 Forelesninger og individuell rettledning.

Obligatorisk læringsaktivitet

Tre oppgaver. Alle oppgaver må være fullstendige.

  • Oppgave 1 - En innspilt presentasjon
  • Oppgave 2 - Et online spørreskjema
  • Oppgave 3 - En skriftlig rapport og taleopptak om maritim kommunikasjon

Vurderingsform

Muntlig eksamen. Består av en muntlig presentasjon etterfulgt av en økt med spørsmål og svar. 

Muntlig eksamen må påregnes å kunne bli avholdt både på dagtid og kveldstid.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt under eksamen.

Mer om hjelpemidler