Hopp til innhald

BYG161 Mekanikk

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Mekanikk

 • Statikk: likevektsligningene, indre krefter for fagverk, tau og rammer
 • Fasthetslære: massegeometri, spenninger, tøyninger, deformasjon, knekking

Fluidmekanikk

 • Hydrostatikk: trykk i væsker, resultantkraft

Læringsutbytte

Kunnskaper:

 • Ha grunnleggende kunnskaper i de naturvitenskapelige lover og kjenne til teorier og begreper innen grunnleggende mekanikk.
 • Prinsippet for bruk av likevektsligningene
 • Beregne krefter, moment og opplagerreaksjoner i enkle statiske system som bjelker, rammer og fagverk
 • Grunnleggende lineær elastisitetsteori

 

Ferdigheter:

 • Anvende de naturvitenskapelige lovene i mekanikk
 • Finne krefter i statiske bestemte og enkelte statiske ubestemte konstruksjoner
 • Regne og analysere moment, skjær og aksialkraft-diagram
 • Analysere spenningstilstanden til en konstruksjon
 • Dimensjonere enkle konstruksjoner

 

Generell kompetanse:

Ha kunnskap om grunnleggende prinsipp i statikk og fasthetslære, samt utføre enkle konstruksjonsanalyser

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Plenumsforelesninger og øvinger.

Obligatorisk læringsaktivitet

9 obligatoriske øvinger og 1 lab-rapport må være utført individuelt må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer. Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Kalkulator.

Jarle Johanessen: «Tekniske Tabeller».

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • BYG103 - Mekanikk - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • BYG141 - Mekanikk og materialprøving - Reduksjon: 10 studiepoeng