Hopp til innhald

ELE306 Robotikk

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Emnet gir en innføring i robotikk og autonome system. Dette omfatter grunnleggende prinsipper, geometrisk representasjon, matematisk modellering, programmering, styring, simulering og anvendelse av robotar.

I tillegg omfattes viktige komponenter i anvendelse av robotarmer og mobile roboter som aktuatorer og sensorer.

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Kandidaten vil ha grunnleggende kunnskaper om roboter, med fokus på modellering, , programmering, simulering og anvendelse.
 • Kandidaten vil ha grunnleggende kunnskaper om geometrisk representasjon og matematisk modellering av robotarmer og mobile roboter.
 • Kandidaten vil ha erfaring med modellering, programmering og anvendelse av ulike typer roboter.

Ferdigheter

 • Kandidaten behersker enkel programmering og praktisk bruk av minst én type industriell robot.
 • Kandidaten behersker modellering, programmering, simulering og praktisk bruk av robotarmer og mobile roboter.

Generell kompetanse

 • Kandidaten kan ta ansvar for prosjekter der anvendelse av industrielle robotarmer eller mobile roboter er aktuelt.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

ELE302 Reguleringsteknikk 2 eller tilsvarende, ELE204 Reguleringsteknikk 1 eller tilsvarende.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger (både fysiske og digitale), laboratorieøvinger, obligatoriske øvingsoppgaver og en semesteroppgave.

Obligatorisk læringsaktivitet

3 godkjente øvingsoppgaver, 3 godkjente laboratorieøvinger.

Vurderingsform

Eksamen består to deler:

 1. Semesteroppgave, teller 25% av endelig karakter.
 2. Skriftlig skoleeksamen, 3 timer, teller 75% av endelig karakter.

Karakterskala A-F, der F svarer til ikke bestått. Begge delene må være bestått for å få karakter i emnet. Ved ikke bestått på en av delene, kan den delen tas opp igjen alene.

Ved færre enn 10 oppmeldte kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemiddel (notater, skriftlige kilder, digitale kilder, programvare som f.eks. Matlab) er tillatt, men hjelpemiddel er personlige, og kommunikasjon med andre er ikke tillatt.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • ELE108 - Robotikk - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • TOE057 - Robotikk - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • ELE306D - Robotikk - Reduksjon: 10 studiepoeng