Hopp til innhald

ELE117 Høyspenningssystemer

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Studentene skal ha kjennskap til oppbygging og drift av høyspente elektriske produksjons- og forsyningsanlegg og systemer. Videre skal de ha kjennskap til isolasjonstekniske, materialtekniske og overspenningsmessige problemstillinger i høyspenningsanlegg.

Innhold

 • Elkraftsystemets oppbygning, drift og virkemåte.
 • Komponenter i høyspenningsanlegg. Vern og sikkerhet.
 • Feilanalyse ved bruk av symmetriske komponenter
 • Elektrostatikk. Isolasjonskoordinering. Overspenninger.
 • Materialkunnskap. Faste, flytende og gassformige dielektrika.
 • Lastflytanalyse med numeriske simuleringer.

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Kandidaten har kunnskap om oppbygning og drift av høyspenningssystemer
 • Kandidaten har kunnskap om konstruksjon og påkjenninger av høyspenningskomponenter

Ferdigheter

 • Kandidaten har kompetanse innen høyspenningsanlegg. Kan delta i arbeid i høyspenningslaboratorier og behersker aktuelle metoder og verktøy
 • Kandidaten kan arbeide både selvstendig og sammen med andre i ingeniørfaglige prosjekter.
 • Kandidaten behersker grunnleggende målemetoder og feilsøkingsmetodikk, bruk av relevante instrumenter og programvare for å kunne arbeide strukturert og målrettet.

Generell kompetanse

 • Kandidaten kan formidle informasjon om høyspenningsanlegg knyttet til teorier, problemstillinger og løsninger skriftlig på norsk.
 • Kandidaten har et bevisst forhold til egne kunnskaper og ferdigheter og respekt for andre fagområder og fagpersoner.
 • Kandidaten har et bevisst forhold til sikkerhet i høyspenningsanlegg.
 • Kandidaten kan dele sine kunnskaper og erfaringer med andre.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Fullført 2. klasse elkraftteknikk eller tilsvarende

Undervisnings- og læringsformer

Studentene i Bergen vil få forelesninger og regneøvelser.

Studentene i Førde vil få et digitalt-nettbasert undervisningsopplegg fra Bergen.

Obligatorisk læringsaktivitet

4 obligatoriske regneøvinger må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.                         

Obligatorisk deltakelse på ekskursjoner.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer. Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Bruk av PC/MAC  er tillatt på eksamen.  Kalkulator, notater og lærebøker er også tillatt.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • TOE155 - Elverksanlegg og høyspenning - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • ELE117D - Høgspenningssystem - Reduksjon: 10 studiepoeng