Hopp til innhald

DAT155 3D Datagrafikk

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

I datagrafikk genereres bilder ved hjelp av maskin- og programvare. Gjennom faget skal studentene få innsikt i prinsipper for å lage slike bilder. Faget gir viktige bakgrunnskunnskaper for videre studier innenfor 3D datagrafikk på smarttelefoner, lesebrett, skjermer, eller i  AR og VR. Eksempler på slike prosjekter er spillbaserte ("gamification") verktøy for helsevesen, kulturformidling og utdanning.

Innhold

 • Grafiske systemer og 3D-modeller
 • Grafisk pipeline-arkitektur
 • Grafisk programmering
 • Fotogrammetri og 3D-printing
 • GPU-programmering med shader
 • Geometriske objekter og transformasjoner
 • Kameramodell (Viewing i 3D)
 • Lysmodell og metoder for overflatevisning
 • Teksturering
 • Scenegraf
 • VR

Læringsutbytte

Etter å ha fullført dette emnet skal studenten kunne:

Kunnskaper

 • Forklare de grunnleggende prinsippene i 3D-grafikk
 • Forklare virkemåten til relevant programkode

Ferdigheter

 • Utforme og skrive programkode for 3D-modeller
 • Finne fram i dokumentasjon for API og for programvarebibliotek og kunne anvende dem

Generell kompetanse

 • Formidle grunnleggende begreper i faget gjennom presentasjon

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

MAT100 Grunnleggende matematikk, MAT108 Grunnleggende matematikk for dataingeniør eller MAT104 Grunnleggende matematikk for informasjonsteknologi.

DAT102 Algoritmer og datastrukturer og DAT105 Videregående programmering eller tilsvarende.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og øvingsoppgaver.

Obligatorisk læringsaktivitet

6 obligatoriske øvelser må være innlevert til riktig tid og bestått før eksamen kan avlegges. Aktuelle former kan være innleveringer og presentasjoner.

Godkjente øvelser gir også adgang til eventuell utsatt eksamen påfølgende semester. Ved ny eksamen neste gang faget undervises, må nye øvelser gjennomføres.

Vurderingsform

Muntlig eksamen.

Tid og sted vil bli opplyst på emnets sider på Canvas.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • TOD110 - Grafiske metodar - Reduksjon: 10 studiepoeng