Hopp til innhald

ELE121 Videregående nettverksteknikk

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Emnet fokuserer på implementering av nettverksteknologier, inkludert dual-stack (IPv4 og IPv6) arkitektur, virtualisering, infrastruktur, nettverkssikkerhet, sikkerhet og automatisering.

Emner inkluderer svitsj-og rutingprotokoller, trådløse teknologier, programvaredefinerte nettverk (SDN) og nettverkstilgangskontroll.

Læringsutbytte

Kunnskaper

  • Studenten har videregående kunnskaper om metoder og teknologier som benyttes til å konfigurere, utvikle, og vedlikeholde datanettverk.

Ferdigheter

  • Studenten behersker bruk av rutere, svitsjer og relevante teknologier til å kunne implementere bedriftsnettverk datanettverk.
  • Studenten behersker planleggings-, implementasjons og feilsøkingsmetodikk (relatert til arbeid med nettverk), bruk av relevante maskin- og programvare for å kunne arbeide strukturert og målrettet.
  • Studenten kan arbeide både selvstendig og sammen med andre i ingeniørfaglige prosjekter.

Generell kompetanse

  • Studenten kan formidle nettverksfaglig informasjon knyttet til teorier, problemstillinger og løsninger.
  • Studenten har kompetanse til å utvikle, bruke og vedlikeholde hvilken som helst skala av datanettverk.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

ELE118 Grunnleggende Nettverksteknikk

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger. Laboratoriearbeid.

Obligatorisk læringsaktivitet

10 laboratorieøvinger må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Vurderingsform

Skriftlig (digital) skoleeksamen, 4 timer.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

  • TOE028 - Videregående nettverksteknikk - Reduksjon: 10 studiepoeng