Hopp til innhald

MAS503 Innføring i bærekraftsanalyser

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Bærekraft er et av hovedprinsippene som styrer de fleste former for ingeniørfag i dette århundret. I dette kurset vil studentene styrke sin forståelse av begrepet bærekraft og påfølgende utvikling av analysemetoder og -verktøy. Som et resultat vil studentene bli introdusert til de vanligste metodene og verktøyene for analyse og vurdering av klimaendringer - blant annet miljø- og sosiale konsekvenser som er relevante for ingeniører, inkludert deres bruksområder og begrensninger.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten…

  • kjenner til ulike metoder og verktøy for vurdering av klima blant annet miljø- og sosiale konsekvensene, og metodenes begrensninger.
  • har kunnskap om sammenheng mellom bærekraft og miljø- og sosiale vurdering.

Ferdigheter

Studenten…

  • kan velge egnede vurderingsmetoder og verktøy som kan bidra til bærekraftsanalyse og -vurdering i fremtidig arbeid.
  • kan anvende klima og miljøregnskap som utgangspunkt for oppgaver, diskusjon og lignende.

Generell kompetanse

Studenten…

  • kan kommunisere med andre ingeniører om miljøaspekt og bærekreftsperspektiv i teknologiske prosjekt.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende forståelse av lineær algebra.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, gjesteforelesninger, selvstudium og øvinger.

Obligatorisk læringsaktivitet

Fire (4) skriftlege innleveringar. Tre (3) av fire (4) må være godkjent (bestått) før ein kan gå opp til eksamen.

Vurderingsform

Skriftlig gruppebasert oppgave (2-3 studenter).

Oppgava skal være på 2500 ord (pluss/minus 20%) uten referanser, figurer og tabeller.

Karakterskala A-F, der F er ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemiddel

Mer om hjelpemidler