BYG106 Betongkonstruksjoner

Emneplan for studieåret 2020/2021

På grunn av Covid-19 kan det skje endringar i emneplanar ved HVL hausten 2020. Endringar i den enkelte emneplanen vert publisert i Studentweb og Canvas, og når det er publisert endringar for eit emne der er det desse som gjeld, og ikkje emneplanen på nettsidene. Døme på endringar kan vere gjennomføring av praksis, eksamenstype, eller om det skal setjast bokstavkarakter eller bestått/ikkje bestått.

Innhold og oppbygning

Emnet skal legge til rette for en forståelse av virkemåten til armerte betongkonstruksjoner, satt inn i en bygningsmessig sammenheng. Emnet skal gi grunnlag for dimensjonering av enklere betongkonstruksjoner i bygninger.

Innhold:

 • Tverrsnitt utsatt for bøyning, stadium I, II og III
 • Dimensjonering av konstruksjoner påkjent av moment og skjærkraft
 • Plater utsatt for konsentrerte laster
 • Forankring av armering
 • Armeringsregler
 • Dimensjonering av konstruksjoner påkjent av aksialkraft og moment
 • Slanke søyler - 2.ordens eksentrisiteter
 • Dimensjonering av konstruksjoner utsatt for biaksialt moment
 • Torsjon
 • Prinsipp for flatdekker
 • Beregning av nedbøyning
 • Beregning av rissvidder
 • Prinsipper for form- og armeringstegning
 • Beregning av konstruksjonselementer ved hjelp av programvare

Læringsutbytte

Etter å ha bestått dette emnet skal kandidaten

Kunnskaper

 • ha grunnleggende kunnskaper om virkemåten til armerte betongkonstruksjoner
 • ha kunnskaper om dimensjonerende situasjoner for betongkonstruksjoner
 • ha grunnleggende kunnskaper om gjeldende regelverk for dimensjonering av betongkonstruksjoner
 • kjenne til prinsippene for form- og armeringstegninger
 • kjenne til bruken av dimensjoneringsprogrammer for betong

Ferdigheter

 • kunne dimensjonere enklere elementer i betongkonstruksjoner
 • kunne dokumentere beregninger for betongkonstruksjoner
 • kunne utarbeide skisser for form- og armeringstegninger

Generell kompetanse

 • ha forståelse for hvordan betong kan benyttes i bygninger

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

BYG101 Materiallære, BYG105 Bygningskonstruksjoner

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger. Obligatoriske skriftlige innleveringer.

Arbeidskrav

7 obligatoriske øvinger må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer. Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle trykte og skrevne hjelpemidler.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • TOB071 (1) - Betongkonstruksjoner - Reduksjon: 10 studiepoeng