DAT160 Intelligente robotar

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhald og oppbygging

Emnet gir en innføring i intelligente roboter. Dette omfatter grunnleggende prinsipper, geometrisk representasjon, matematisk modellering, programmering, programvarearkitektur, intelligens, simulering og anvendelse.

Læringsutbytte

Kunnskaper

  • Grunnleggende kunnskaper på intelligente roboter, med fokus på anvendelse, programmering og intelligens.
  • Grunnleggende kunnskaper om geometrisk representasjon og matematisk modellering av mobile roboter.

Ferdigheter

  • Enkel programmering, kalibrering og praktisk bruk av minst én type industriell robot.
  • Programmering og design av programvarearkitektur for enkle intelligente roboter.

Generell kompetanse

  • Kandidaten kan ta ansvar for prosjekter der anvendelse av intelligente roboter er aktuelt.

Krav til forkunnskapar

Ingen.

Tilrådde forkunnskapar

Anbefalte forkunnskaper: Grunnleggende kunnskaper i programmering, algoritmer og matematikk svarende til andre studieår i studieprogrammene dataingeniør og informasjonsteknologi. Kjennskap til Matlab og Python er en stor fordel. Det vil gis en kjapp innføring i Matlab i kurset, og du vil få tilgang til en rekke nettressurser som kan brukes til å tilegne seg anbefalt bakgrunnskunnskap ved kursstart.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, laboratorieøvinger, og obligatoriske øvingsoppgaver.

Arbeidskrav

Godkjente øvingsoppgaver og laboratorieøvinger. Godkjente øvinger gir også adgang til eventuell utsatt eksamen påfølgende semester. Ved utsatt og ny eksamen neste gang faget undervises, må nye øvinger leveres.

Vurderingsform

Deleksamen med to deler:

  1. Individuell skriftlig eksamen (vekt 70%).
  2. Prosjektoppgave (skriftlig rapport) i gruppe (vekt 30%).

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Begge deler må være bestått for å bestå emnet.

Hjelpemiddel ved eksamen

Alle skriftlige, kalkulator (alle), pc (uten internett).

Meir om hjelpemiddel