MAS308 Gassteknologi

Emneplan for studieåret 2019/2020

På grunn av Covid-19 kan det skje endringar i emneplanar ved HVL våren 2020. Endringar i den enkelte emneplanen vert publisert i Studentweb og Canvas, og når det er publisert endringar for eit emne der er det desse som gjeld, og ikkje emneplanen på nettsidene. Døme på endringar kan vere gjennomføring av praksis, eksamenstype, eller om det skal setjast bokstavkarakter eller bestått/ikkje bestått.

Innhald og oppbygging

Kurset skal gi deltakerne en omfattende og oppdatert kunnskap om naturgassindustrien. Den dekker en rekke underemner, for eksempel produksjon, prosessering, lagring, transport og energikonvertering av naturgass. Kurset gir også en omfattende kunnskap om biogasser. Faget legger  sterkt vekt på miljø og sikkerhetsaspekter.

Kursinnhold:

En oversikt over norsk gassindustri (produksjon, rørledninger, gassanlegg, eksport) En introduksjon til konvensjonelle og skifergass (historie, opprinnelse, terminologi) Produksjon av naturgass (geologi, eksplorasjon, boring) Behandling av naturgass og prosessering (separasjon, dehydrering, søtning, kondensatfjerning) Naturgasskompresjon og flytendegjøring Naturgass-termodynamikk og energikonvertering (flerfasestrøm, gassblanding, gassegenskaper, kompressibilitet, Joule-Thomson-effekt) Introduksjon til biogass, syngass og hydrogen Introduksjon til turbomaskineri (pumping, komprimering, ekspansjon) gassikkerhet og miljø

Læringsutbytte

Kurset skal gi studentene omfattende kunnskap om naturgassindustrien fra brønn til marked og en innføring i biogassproduksjon. Etter gjennomføring av emnet skal studentene ha følgende læringsutbytte definert i form av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

kunnskap:

 • ha god forståelse for norsk gassindustri, inkludert gassanlegg, terminaler og rørledninger,
 • kunne forstå de essensielle egenskapene ved produksjon av natur- og biogas,
 • kunne beskrive de grunnleggende prinsippene for naturgassbehandling,

ferdigheter:

 • kan forklare et typisk naturgass-prosesseringsanlegg,
 • kan vurdere det tilknyttede vanninnholdet i naturgass ved hjelp av termodynamiske diagrammer,
 • kan forutsi og vurdere hydratdannelse i  rørledninger og prosesser,

kompetanse:

 • kan diskutere betydningen av natur og biogass for miljøet,
 • kan bruke termodynamiske diagrammer for å løse problemer,
 • kan analysere og løse en rekke problemstillinger knyttet til emnet,  selvstendig og i grupper,

Krav til forkunnskapar

Ingen forutsetning

Tilrådde forkunnskapar

MAS117 Termodynamikk og ING161 Kjemi for ingeniør.

Undervisnings- og læringsformer

Konvensjonelle forelesninger, interaktive opplæringsprogrammer, selvstudium, medier for å motivere og hjelpe studenter med å beholde kunnskap

Arbeidskrav

Delta på minst tre opplæringsøkter. Dette er gyldig i tre påfølgende semester

Vurderingsform

3 timers skriftlig eksamen. 

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemiddel ved eksamen

Enkel kalkulator I henhold til HVLs regler

Meir om hjelpemiddel

Fagleg overlapping

 • TVM040 (1) - Gassteknologi - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • MAS104 (1) - Gassteknologi og termiske maskiner - Reduksjon: 5 studiepoeng