Hopp til innhald

Etter- og vidareutdanning FØS

Utdanningsplan 2023 høst, 0 studiepoeng

Oversikt

Videreutdanninger- Fakultet for Økonomi og Samfunnsvitskap HØST 2023

Kommunikasjon og forhandlingsforståelse

Valgfrie emner Til toppen

Havbruksøkonomi

Valgfrie emner Til toppen

Miljøvitenskap i havbruksnæringen

Valgfrie emner Til toppen

Hvordan ivareta sikker drift ved grønn omstilling

Krav: 2,5 studiepoeng
Valgfrie emner Til toppen

Kommuneøkonomi-regnskap og budsjettforståelse

Valgfrie emner Til toppen

Innføring i kommuneregnskap/-budsjett

Valgfrie emner Til toppen

Bærekraftig forretningsutvikling

Valgfrie emner Til toppen

Prosjektplanlegging for planleggere (på campus Stord for Aker)

Valgfrie emner Til toppen

Digital kommunikasjon

Obligatoriske emner Til toppen