Hopp til innhald

Etter- og vidareutdanning FØS

Utdanningsplan 2023 vår, 0 studiepoeng

Oversikt

Videreutdanninger- Fakultet for Økonomi og Samfunnsvitskap vår 2023

Kvalitetsledelse og HMS i havbruksnæringen

Bærekraftig forretningsutvikling

Valgfrie emner Til toppen

Data Science - fra data til konkurransefortrinn

Valgfrie emner Til toppen

Strategiske beslutninger med Power BI

Obligatoriske emner Til toppen

Modellering og analyse med Excel

Valgfrie emner Til toppen

Digital kommunikasjon og markedsføring

Valgfrie emner Til toppen

Digital organisering og ledelse

Valgfrie emner Til toppen

Essay Rådgiver digital økonomi og ledelse

Valgfrie emner Til toppen

Digital økonomi og ledelse praksis

Valgfrie emner Til toppen

Digitalisering og omstilling

Valgfrie emner Til toppen

Utfordringer i maritim næring med hensyn til miljø og klima

Valgfrie emner Til toppen

Tekniske utfordringer som maritim næring står overfor

Valgfrie emner Til toppen

HMS-Kultur og ledelse:Ledelse og endring

Krav: 15 studiepoeng
HMS-Kultur og ledelse: Ledelse og endring
Krav: 15 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Valgfrie emner Til toppen

HMS: Ledelse og endring

Ledelse, organisering og styring av prosjekter

Krav: 15 studiepoeng

Lean Ledelse

Krav: 15 studiepoeng
Emner
Krav: 15 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Valgfrie emner Til toppen

Bedriftsøkonomisk analyse

Krav: 15 studiepoeng
Bedriftsøkonomisk analyse
Krav: 15 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Valgfrie emner Til toppen

Strategi- og virksomhetsutvikling

Krav: 15 studiepoeng
Emner
Krav: 15 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Valgfrie emner Til toppen

Forhandlinger og konflikthåndtering

Krav: 15 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

HR Management

Krav: 15 studiepoeng
HR Management
Krav: 15 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Valgfrie emner Til toppen

Digitalisering, lønnsomhet og bærekraft

Valgfrie emner Til toppen

Kommunal økonomistyring - Virksomhets- og økonomistyring

Valgfrie emner Til toppen

Kommunal styring - Organisasjonsforståelse og kultur

Valgfrie emner Til toppen

Kommunal økonomistyring - Offentlige anskaffelser

Valgfrie emner Til toppen