Hopp til innhald

Etter- og vidareutdanning FØS

Utdanningsplan 2022 vår, 0 studiepoeng

Oversikt

Emnekombinasjon Krav
Videreutdanninger- Økonomi og administrasjon vår 2022
Samlet krav: 0

Videreutdanninger- Økonomi og administrasjon vår 2022

Krav: 2,5 studiepoeng

Digital markedsføring (Ryfylke)

Krav: 15 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Digital kommunikasjon (Ryfylke)

Krav: 15 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Digital organisering og ledelse

Krav: 10 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Tematiserte opplevelser & storytelling

Krav: 7,5 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Innføring i endringsledelse i maritime organisasjoner

Krav: 2,5 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Endringskapasitet - ledelse i maritime organisasjoner

Krav: 2,5 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Digital markedsføring

Krav: 10 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Digitale penger for fremtiden

Krav: 7,5 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Utfordringer i maritim næring med hensyn til miljø og klima

Krav: 2,5 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Kommunikasjon og forhandlingsforståelse

Krav: 5 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Tekniske utfordringer som maritim næring står overfor

Krav: 2,5 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Organisering og ledelse i havbruksnæringen

Krav: 15 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Endringsledelse

Krav: 2,5 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen