Hopp til innhald

Etter- og vidareutdanning FØS

Utdanningsplan 2020 vår, 15 studiepoeng

Oversikt

Videreutdanninger- Økonomi og administrasjon høst-2021

Krav: 30 studiepoeng

Videreutdanninger- Økonomi og administrasjon høst-2021

Etter- og videreutdanning tilbudt i Ryfylke
Krav: 7,5 studiepoeng
Valgfrie emner Til toppen
Endringsledelse
Krav: 5 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Psykologi
Krav: 5 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Kommunikasjon og forhandlingsforståelse
Krav: 5 studiepoeng
Kommunikasjon og forhandlingsforståelse
Krav: 5 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Utfordringer i maritim næring
Krav: 2,5 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Tekniske utfordringer
Krav: 2,5 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Innføring i hydrogen
Obligatoriske emner Til toppen
Hydrogenteknologi 1
Obligatoriske emner Til toppen
Havbruksøkonomi
Krav: 15 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Digital markedsføring
Krav: 10 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Videreutdanninger- Økonomi og administrasjon vår-2020

Krav: 15 studiepoeng

Obligatoriske emner Til toppen