Hopp til innhald

Etter- og vidareutdanning FØS

Utdanningsplan 2024 vår, 0 studiepoeng

Oversikt

Videreutdanninger- Fakultet for Økonomi og Samfunnsvitskap vår 2024

Digital organisasjon og ledelse

Obligatoriske emner Til toppen

Innføring i havvind

Obligatoriske emner Til toppen

Utfordringer og muligheter i maritim næring med hensyn til miljø og kl

Obligatoriske emner Til toppen

Kommunikasjon i havbruksnæringen

Obligatoriske emner Til toppen

Tekniske utfordringer og muligheter som maritim næring står overfor

Obligatoriske emner Til toppen

Digital forretningsforståelse

Obligatoriske emner Til toppen

Digital økonomi og ledelse praksis

Obligatoriske emner Til toppen

Essay rådgiver digital økonomi og ledelse

Obligatoriske emner Til toppen

Kommunal økonomistyring - Virksomhets- og økonomistyring

Obligatoriske emner Til toppen

Kommunal økonomistyring - Offentlige anskaffelser

Obligatoriske emner Til toppen

Bærekraftig forretningsutvikling

Obligatoriske emner Til toppen

Prosjektplanlegging for leverandørindustrien

Obligatoriske emner Til toppen

Kommunikasjon i havbruksnæringen

Obligatoriske emner Til toppen

Organisering og ledelse i havbruksnæringen

Obligatoriske emner Til toppen

Digital innovasjon og entreprenørskap

Obligatoriske emner Til toppen

Digital prosess- og forretningsforståelse

Obligatoriske emner Til toppen

Innføring i risikoforståelse av kjemikalier om bord på skip

Obligatoriske emner Til toppen