Hopp til innhald

Etter- og vidareutdanning FØS

Utdanningsplan 2024 vår, 0 studiepoeng

Oversikt

Videreutdanninger- Fakultet for Økonomi og Samfunnsvitskap vår 2024

Digital organisasjon og ledelse

Obligatoriske emner Til toppen

Innføring i havvind

Obligatoriske emner Til toppen

Utfordringer og muligheter i maritim næring med hensyn til miljø og kl

Obligatoriske emner Til toppen

Kommunikasjon i havbruksnæringen

Obligatoriske emner Til toppen

Tekniske utfordringer og muligheter som maritim næring står overfor

Obligatoriske emner Til toppen

Digital forretningsforståelse

Obligatoriske emner Til toppen
  • FLE115 Digital forretningsforståing Semester: 1 10 sp

Digital økonomi og ledelse praksis

Obligatoriske emner Til toppen
  • FLE202 Digital økonomi og ledelse praksis Semester: 1 30 sp

Essay rådgiver digital økonomi og ledelse

Obligatoriske emner Til toppen
  • FLE201 Essay Rådgiver digital økonomi og ledelse Semester: 1 20 sp

Kommunal økonomistyring - Virksomhets- og økonomistyring

Obligatoriske emner Til toppen

Kommunal økonomistyring - Offentlige anskaffelser

Obligatoriske emner Til toppen

Bærekraftig forretningsutvikling

Obligatoriske emner Til toppen

Prosjektplanlegging for leverandørindustrien

Obligatoriske emner Til toppen

Kommunikasjon i havbruksnæringen

Obligatoriske emner Til toppen

Organisering og ledelse i havbruksnæringen

Obligatoriske emner Til toppen

Digital innovasjon og entreprenørskap

Obligatoriske emner Til toppen

Digital prosess- og forretningsforståelse

Obligatoriske emner Til toppen

Innføring i risikoforståelse av kjemikalier om bord på skip

Obligatoriske emner Til toppen