Hopp til innhald

Folkehelsearbeid med vekt på kosthold og fysisk aktivitet

Utdanningsplan 2019 høst, 180 studiepoeng

Oversikt

Obligatoriske emner

Krav: 150 studiepoeng

Obligatoriske emner Til toppen

Utvekslingsopphold/Erstatning for utvekslingsopphold

Krav: 30 studiepoeng

Bergen: IDR814 + KRO310 (Idrettsped.-/psyk. + Ferdighetslæring/basis)

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Bergen: KRO309 (Selvvalgt idrett og fysisk aktivitet for alle)

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Bergen: KRO310 + MGUMH401 (Emner innen idrett + mat og helse)

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Bergen: MGUMH301 og MGUMH401 (Mat og helse)

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Sogndal: ID3-219 + ID3-223 (Coaching + Fysisk aktivitet)

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Sogndal: ID3-219 + ID3-216 (Coaching + Aktivitetsfag)

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Sogndal: ID3-317 + ID3-330 (Fotball 1 + Fotball 2)

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Sogndal: ID3-317 + ID3-329 (Fotball 1 + Personlig trener)

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Sogndal: ID3-311 + ID3-318 (Friluftsliv og psykisk helse + klatring)

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Sogndal: ID3-311 + ID3-329 (Friluftsliv og psykisk helse + PT)

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Sogndal: ID3-331 + ID3-329 (Gruppetreningsinstruktør + PT)

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Sogndal: ID3-318 + ID3-329 (Klatring + PT)

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Jeg har søkt om utveksling

Krav: 30 studiepoeng

Jeg har søkt studier ved annen høgskole/universitet i Norge

Krav: 30 studiepoeng