Hopp til innhald

Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn | Bergen

Utdanningsplan 2023 høst, 300 studiepoeng

Oversikt

Emnekombinasjon Krav
Obligatoriske emner 120
Inntaksfag
Profesjonsemner 0
Praksis 0
Praksis 0
Samlet krav: 300

Obligatoriske emner

Krav: 120 studiepoeng

Obligatoriske emner Til toppen

Inntaksfag

Krav: 30 studiepoeng

Valgfag 1 - Engelsk

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Valgfag 1 - Kunst og håndverk

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Valgfag 1 - Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE)

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Valgfag 1 - Kroppsøving

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Valgfag 1 - Mat og helse

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Valgfag 1 - Musikk

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Valgfag 1 - Naturfag

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Valgfag 1 - Samfunnsfag

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Profesjonsemner

Obligatoriske emner Til toppen

Praksis

Obligatoriske emner Til toppen

Praksis

Obligatoriske emner Til toppen