Hopp til innhald

Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn | Bergen

Utdanningsplan 2018 høst, 300 studiepoeng

Oversikt

Emnekombinasjon Krav
Obligatoriske emner 120
Inntaksfag
Fag 4, 3. studieår
Masterfag
Profesjonsemner 0
Praksis 0
Samlet krav: 300

Obligatoriske emner

Krav: 120 studiepoeng

Obligatoriske emner Til toppen

Inntaksfag

Krav: 30 studiepoeng

Valgfag 1 - Engelsk

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Valgfag 1 - Kunst og håndverk

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Valgfag 1 - Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE)

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Valgfag 1 - Kroppsøving

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Valgfag 1 - Mat og helse

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Valgfag 1 - Musikk

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Valgfag 1 - Naturfag

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Valfag 1 - Samfunnsfag

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 4, 3. studieår

Krav: 60 studiepoeng

Fag 4 Høst: Drama

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 4 Høst: Kunst og håndverk 1

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 4 Høst: KRLE 1, Vestlandsklasse

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 4 Høst: Kroppsøving 1

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 4 Høst: Mat og helse 1, Vestlandsklasse

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 4 Høst: Musikk 1

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 4 Høst: Naturfag 1

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 4 Høst: Profesjonsrettet pedagogikk, Vestlandsklasse

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 4 Høst: Samfunnsfag 1

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 4 Høst: Spesialpedagogikk

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 4 Høst: Utdanning og bærekraft med praksis i Afrika

Krav: 30 studiepoeng

Fag 4 Høst: Utveksling

Krav: 30 studiepoeng

Fag 4 Høst: Tegnspråk 1

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
  • A60TEG105 Døves historie, kultur og språk Semester: 5 30 sp

Fag 4 Vår: Engelsk 2

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 4 Vår: Kunst og håndverk 2

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 4 Vår: KRLE 2

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 4 Vår: Kroppsøving 2

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 4 Vår: Matematikk 2

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 4 Vår: Mat og helse 2

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 4 Vår: Musikk 2

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 4 Vår: Naturfag 2

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 4 Vår: Norsk 2

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 4 Vår: Samfunnsfag 2

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 4 Vår: Utveksling

Krav: 30 studiepoeng

Masterfag

Krav: 90 studiepoeng

Engelsk

Krav: 90 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Kroppsøving

Krav: 90 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

KRLE

Krav: 90 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Matematikk

Krav: 90 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Mat og helse

Krav: 90 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Musikk

Krav: 90 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Naturfag

Krav: 90 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Norsk

Krav: 90 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Samfunnsfag

Krav: 90 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Begynneropplæring i norsk/matematikk (VK)

Krav: 90 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Kunst og håndverk (VK)

Krav: 90 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Jeg har ikke flere fag med 60 sp

Krav: 90 studiepoeng

Profesjonsemner

Obligatoriske emner Til toppen

Praksis

Obligatoriske emner Til toppen