Hopp til innhald

Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn | Sogndal

Utdanningsplan 2017 høst, 300 studiepoeng

Oversikt

1. år master Grunnskolelærer 1-7

Krav: 45 studiepoeng

Obligatoriske emner Til toppen

2. år master Grunnskolelærer 1-7

Krav: 45 studiepoeng

Obligatoriske emner Til toppen

3. år master Grunnskolelærer 1-7

Obligatoriske emner Til toppen

4. år master Grunnskolelærer 1-7

Krav: 15 studiepoeng

Obligatoriske emner Til toppen

5. år master Grunnskolelærer 1-7

Krav: 15 studiepoeng

Obligatoriske emner Til toppen

Valg av valgfag 1

Krav: 30 studiepoeng

Valgfag 1 - Engelsk

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Valgfag 1 - Kroppsøving

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Valfag 1 - Samfunnsfag

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 4, 3. studieår

Krav: 60 studiepoeng

Fag 4 Høst: Kunst og håndverk 1

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 4 Høst: KRLE 1, Vestlandsklasse

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 4 Høst: Kroppsøving 1

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 4 Høst: Mat og helse 1, Vestlandsklasse

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 4 Høst: Musikk 1

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 4 Høst: Naturfag 1

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 4 Høst: Samfunnsfag 1

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 4 Høst: Spesialpedagogikk

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 4 Høst: Utdanning og bærekraft med praksis i Afrika

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 4 Høst: Utveksling

Krav: 30 studiepoeng

Fag 4 Vår: Kroppsøving 2

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 4 Vår: Matematikk 2

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 4 Vår: Norsk 2

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 4 Vår: Utveksling

Krav: 30 studiepoeng

Masterfag

Krav: 90 studiepoeng

Kroppsøving

Krav: 90 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Matematikk

Krav: 90 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Norsk

Krav: 90 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Jeg har ikke flere fag med 60 sp

Krav: 90 studiepoeng

Profesjonsemner

Obligatoriske emner Til toppen