Hopp til innhald

Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn | Sogndal

Utdanningsplan 2024 høst, 300 studiepoeng

Oversikt

Emnekombinasjon Krav
Obligatoriske emner 120
Inntaksfag
Profesjonsemner 0
Praksis 0
Samlet krav: 300

Obligatoriske emner

Krav: 120 studiepoeng

Obligatoriske emner Til toppen

Inntaksfag

Krav: 30 studiepoeng

Valgfag 1 - Kroppsøving

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Valgfag 1 - Naturfag

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Valgfag 1 - Samfunnsfag

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Profesjonsemner

Obligatoriske emner Til toppen

Praksis

Obligatoriske emner Til toppen