Hopp til innhald

Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn | Stord

Utdanningsplan 2022 høst, 300 studiepoeng

Oversikt

Emnekombinasjon Krav
PEL og Fag 1
Fag 3, 3. studieår
Praksis 0
Profesjonsemner 0
Praksis 0
Samlet krav: 300

PEL og Fag 1

Krav: 300 studiepoeng

Fag 1, Kunst og håndverk

Krav: 60 studiepoeng
Pedagogikk og elevkunnskap
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Valg av fag 2
Krav: 60 studiepoeng
Fag 2, Matematikk
Krav: 60 studiepoeng
Fag 2, Norsk
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 1, Samfunnsfag

Krav: 60 studiepoeng
Pedagogikk og elevkunnskap
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Valg av fag 2
Krav: 60 studiepoeng
Fag 2, Matematikk
Krav: 60 studiepoeng
Fag 2, Norsk
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 1, Engelsk

Krav: 60 studiepoeng
Pedagogikk og elevkunnskap
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Valg av fag 2
Krav: 60 studiepoeng
Fag 2, Matematikk
Krav: 60 studiepoeng
Fag 2, Norsk
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 3, 3. studieår

Krav: 30 studiepoeng

Fag 3 Høst: KRLE 1

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
  • MGUKR131 KRLE 1 - Kristendom, religion, livssyn og etikk Semester: 5 30 sp

Fag 3 Høst: Kunst og håndverk 1

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 3 Høst: Mat og helse 1

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
  • MGUMH131 Mat og helse 1, emne 1 - Innføring i mat og helse Semester: 5 15 sp
  • MGUMH231 Mat og helse 1, emne 2 - Mat og helse som undervisningsfag i skulen Semester: 5 15 sp

Fag 3 Høst: Musikk 1

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 3 Høst: Naturfag 1

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 3 Høst: Profesjonsfaglig digital kompetanse

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 3 Høst: Profesjonsrettet pedagogikk

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 3 Høst: Samfunnsfag 1

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 3 Høst: Spesialpedagogikk

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 3 Høst: Utdanningsvalg

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 3 Høst: Utdanning og bærekraft med praksis i Afrika

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 3 Høst: STEAMing into the future

Krav: 30 studiepoeng

Fag 3 Høst: Fransk, Tysk, Spansk 1

Krav: 30 studiepoeng
Valgfrie emner Til toppen
  • INNPASS Fransk, Tysk eller spansk ved Høgskolen i Østfold Semester: 5 30 sp

Fag 3 Høst: Utveksling

Krav: 30 studiepoeng

Praksis

Obligatoriske emner Til toppen

Profesjonsemner

Obligatoriske emner Til toppen

Praksis

Obligatoriske emner Til toppen