Hopp til innhald

Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn | Stord

Utdanningsplan 2023 høst, 300 studiepoeng

Oversikt

Emnekombinasjon Krav
Pedagogikk og elevkunnskap 60
Fag 1
Praksis 0
Profesjonsemner 0
Praksis 0
Samlet krav: 300

Pedagogikk og elevkunnskap

Krav: 60 studiepoeng

Obligatoriske emner Til toppen

Fag 1

Krav: 300 studiepoeng

Fag 1, Kunst og håndverk

Krav: 60 studiepoeng
Pedagogikk og elevkunnskap
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Valg av fag 2
Krav: 60 studiepoeng
Fag 2, Matematikk
Krav: 60 studiepoeng
Fag 2, Norsk
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 1, Samfunnsfag

Krav: 60 studiepoeng
Pedagogikk og elevkunnskap
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Valg av fag 2
Krav: 60 studiepoeng
Fag 2, Matematikk
Krav: 60 studiepoeng
Fag 2, Norsk
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 1, Engelsk

Krav: 60 studiepoeng
Pedagogikk og elevkunnskap
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Valg av fag 2
Krav: 60 studiepoeng
Fag 2, Matematikk
Krav: 60 studiepoeng
Fag 2, Norsk
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Praksis

Obligatoriske emner Til toppen

Profesjonsemner

Obligatoriske emner Til toppen

Praksis

Obligatoriske emner Til toppen

  • MGUPR101 Praksis 1. år, 30 dager Semester: 1 0 sp
  • MGUPR202 Studenten i møte med elevmangfold - praksis 2. år, 35 dagar Semester: 3 0 sp
  • MGUPRA301 Skulen som organisasjon, praksis 3. år - 20 dagar Semester: 5 0 sp
  • MGUPRA401 Den forskande lærar. Praksis 4. år, 30 dagar Semester: 7 0 sp