Hopp til innhald

Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn | Stord

Utdanningsplan 2019 høst, 300 studiepoeng

Oversikt

1. år master Grunnskolelærerutdanning 5-10

Krav: 15 studiepoeng

Obligatoriske emner Til toppen

2. år master Grunnskolelærerutdanning 5-10

Krav: 15 studiepoeng

Obligatoriske emner Til toppen

3. år master Grunnskolelærerutdanning 5-10

Obligatoriske emner Til toppen

4. år master Grunnskolelærerutdanning 5-10

Krav: 15 studiepoeng

Obligatoriske emner Til toppen

5. år master Grunnskolelærerutdanning 5-10

Krav: 15 studiepoeng

Obligatoriske emner Til toppen

Valgfag 1

Krav: 30 studiepoeng

Fag 1, Kunst og håndverk

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 1, Matematikk

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 1, Musikk

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 1, Norsk

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Valgfag 2

Krav: 60 studiepoeng

Fag 2, Engelsk

Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 2, Naturfag

Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 2, Samfunnsfag

Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 2, Kunst og håndverk (tilpassing av utdanningsplan)

Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 3, 3. studieår

Krav: 60 studiepoeng

Fag 3 Høst: Kroppsøving 1

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 3 Høst: Kunst og håndverk 1

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 3 Høst: Musikk 1

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 3 Høst: Spesialpedagogikk

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 3 Høst: Profesjonsrettet pedagogikk (VK)

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 3 Høst: KRLE 1 (VK)

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 3 Høst: Mat og helse 1 (VK)

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 3 Høst: Utdanningsvalg (VK)

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 3 Høst: Utdanning og bærekraft med praksis i Afrika (VK)

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 3 Høst: Utveksling

Krav: 30 studiepoeng

Fag 3 Vår: Kunst og håndverk 2

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 3 Vår: Matematikk 2

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 3 Vår: Musikk 2

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 3 Vår: Norsk 2

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 3 Vår: Utveksling

Krav: 30 studiepoeng

Fag 3 Vår: Kroppsøving 2

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 3 Høst: Engelsk 1 (tilpassing av utdanningsplan)

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 3 Vår: Engelsk 2 (tilpassing av utdanningsplan)

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Masterfag

Krav: 90 studiepoeng

Matematikk

Krav: 90 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Norsk

Krav: 90 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Samfunnsfag

Krav: 90 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Kunst og håndverk (VK)

Krav: 90 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Profesjonsemner

Obligatoriske emner Til toppen