Hopp til innhald

Studieplan - HMS-kultur og ledelse: Ledelse og endring

Hausten 2013

I denne modulen vil vi rette søkelyset mot hvordan HMS-kultur kan ledes og endres i en organisasjon. Hovedtema blir fra fagområdene ledelse og økonomi, og fra lov- og avtaleverk

som er sentralt i HMS-sammenheng.

Vi vil også ha fokus på samspillet mellom nivåene: individ, organisasjon og samfunn. Forståelsen av dette samspillet er avgjørende i utviklingen av en HMS-kultur.

Modulen vil kunne bidra til ledelse og endring av god HMS-kultur i organisasjonen.

Innhald

Ledelse:

 • Ledelse av gode rutiner og nødvendig endring
 • Ledelsesformer og ledelsesteknikker
 • Profesjonalisering av HMS-arbeidet

Økonomi:

 • Nytte-kostnadsanalyser
 • Lønnsomhet
 • Ressursbruk

Lov- og avtaleverk:

 • HMS: Lover og forskrifter
 • Samspill: Individ, organisasjon og samfunn i HMS-kultur
 • HMS-arbeid i organisasjons- og økonomifaglig kontekst
 • Tillit og etikk som forutsetninger for HMS-forbedringer og ledelse av dette

Arbeidsformer

Studiet er samlingsbasert med til sammen 3 samlinger over 2 dager.

Arbeidsformene vil variere mellom forelesninger, gruppearbeid, presentasjoner og diskusjoner. I tillegg vil kurset være ikt-støttet slik at kontakt mellom deltakerne og lærerne vil kunne opprettholdes mellom

Vurderingsformer

5.a) Forprøver/obligatoriske krav:

Mellom hver samling inngår et obligatorisk krav som vurderes bestått/ikke bestått. Innholdet i disse forprøvene skal dekke kursets faglige temaområder, ledelse, økonomi og lov- og avtaleverket og skal fortrinnsvis ta utgangspunkt i deltakernes egen virksomhet. Forprøvene skal gjennomføres i gruppe på maks. 3 deltakere. Forprøvene kan gjennomføres individuelt ved særskilte behov.

Forprøvene leveres inn på It´s learning.

Deltakere som ikke ønsker å ta eksamen, men som kun ønsker kursbevis, må bestå forprøvene.

Forprøvene må være bestått for å gå opp til eksamen, og danner grunnlaget for prosjektoppgaven.

Mål

Deltakerne skal:

 • få en bred innføring i fagområdene ledelse og økonomi i HMS
 • få forståelse for og innsikt i samspillet mellom individ, organisasjon og samfunn og i hvilken grad dette kan påvirke HMS-kulturen i en virksomhet
 • kunne vurdere og iverksette HMS-strategier i egen virksomhet

Eksamen

Prosjektoppgave/hjemmeeksamen og en 3 timers individuell skriftlig eksamen.

Sluttkarakter i form av bokstavkarakterer settes på grunnlag av prosjektoppgaven som teller 40% og den individuelle skriftlige eksamen som teller 60%.

Både prosjektoppgave og individuell eksamen må være bestått.

Den individuelle skriftlige eksamen foregår ved Høgskolens lokaler, Avdeling for Ingeniørutdanning, Nygårdsgaten 112,

Det vil bli gitt mulighet til å gjennomføre den skriftlige eksamen ved andre godkjente institusjoner. Praktisk informasjon om dette sendes deltakerne når eksamen nærmer seg.

Pensum

Pensum oppgis ved studiestart og i samlingene av fagansvarlig og foreleserne. Litteraturoversikt legges ut som egen fil på It´s learning