Klinisk sykepleie - suppleringsopptak

Master

Suppleringsopptaket er for deg som ønsker å fullføre en mastergrad i klinisk sykepleie. Du kan søke opptak til master i spesialiseringene diabetessykepleie, kardiologisk sykepleie eller helsesykepleie.

Dette er utdanningen for deg som har tatt 60 studiepoeng i diabetessykepleie, kardiologisk sykepleie eller helsesykepleiarutdanning, og som nå ønsker å bygge videre til en master. Du gjennomfører de resterende 60 studiepoengene over 1,5 år.

Suppleringsopptaket forutsetter ubesatte studieplasser.

Hva blir du kvalifisert for?

Mastergrad i klinisk sykepleie gjør deg spesielt godt kvalifisert for å jobbe i kombinert stilling som omfatter både klinisk arbeid og forsking- og utviklingsarbeid.

Du blir kvalifisert til å ha en ledende stilling i kommune- og spesialisthelsetjenesten, og du vil kunne arbeide som helsesykepleier eller spesialsykepleier med særskilt fagansvar. Du blir også bedre kvalifisert til å veilede og undervise helsepersonell, og du får kompetanse til å være en pådriver for kunnskapsbasert fagutvikling.

Studiet kvalifiserer til opptak på doktorgradsprogram.

Internasjonalisering

Høgskulen på Vestlandet har internasjonalt forskingssamarbeid innen flere av fagspesialitetene som inngår i masterutdanningen.