Student i praksis på sykehus og blir undervist av veileder

Klinisk sykepleie - suppleringsopptak

Master

Suppleringsopptaket er for deg som ønsker å fullføre en mastergrad i klinisk sykepleie. Du kan søke opptak til master i spesialiseringene diabetessykepleie, kardiologisk sykepleie eller helsesykepleie.

Bergen

Hopp til

  Søk studieplass

  Opptakskrav og søknad

  Opptakskrav

  • Bachelorgrad i sykepleie og norsk autorisasjon som sykepleier.
  • Fullført og bestått en av spesialitetene diabetes- eller kardiologisk sykepleie (60 studiepoeng).

  Søknadskode

  3004 (helsesykepleie), 3006 (diabetes), 3007 (kardiologi)

  Slik søker du

   • Logg inn i SøknadsWeb.
   • Velg opptak "Master"
   • Så velger du "Master/videreutdanning i helse- og sosialfag"
   • Velg studiet du vil søke på fra lista (se søknadskode over)
   • Trykk på "Legg til" og "Send inn søknad".
   • Last opp dokumentasjon på at du dekker opptakskravet
   • Trykk "Neste" for å gjøre ferdig søknaden.

  Viktig informasjon om søknad, frister og dokumentasjon

   

  Rangering og poeng

  Rangering blir gjort på grunnlag av karakterer, og det blir gitt tilleggspoeng for høyere utdanning.
  Det blir ikke gitt poeng for praksis.

  Informasjon om utregning av poeng

  Poenggrense forrige opptak

  Alle kvalifiserte fikk plass.

  Om å søke opptak til HVL

  Dette er utdanningen for deg som har tatt 60 studiepoeng i diabetessykepleie, kardiologisk sykepleie eller helsesykepleiarutdanning, og som nå ønsker å bygge videre til en master. Du gjennomfører de resterende 60 studiepoengene over 1,5 år.

  Suppleringsopptaket forutsetter ubesatte studieplasser.

  Hva blir du kvalifisert for?

  Mastergrad i klinisk sykepleie gjør deg spesielt godt kvalifisert for å jobbe i kombinert stilling som omfatter både klinisk arbeid og forsking- og utviklingsarbeid.

  Du blir kvalifisert til å ha en ledende stilling i kommune- og spesialisthelsetjenesten, og du vil kunne arbeide som helsesykepleier eller spesialsykepleier med særskilt fagansvar. Du blir også bedre kvalifisert til å veilede og undervise helsepersonell, og du får kompetanse til å være en pådriver for kunnskapsbasert fagutvikling.

  Studiet kvalifiserer til opptak på doktorgradsprogram.

  Internasjonalisering

  Høgskulen på Vestlandet har internasjonalt forskingssamarbeid innen flere av fagspesialitetene som inngår i masterutdanningen.