Vestibulære sykdommer – svimmelhet

Vidareutdanning på masternivå

Er du fysioterapeut, lege eller kiropraktor og treffer pasienter med svimmelhet og balanseforstyrrelser? Med videreutdanning i vestibulære sykdommer får du ny teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter som er sentrale for undersøkelse og behandling av denne pasientgruppen.

Bergen

Hopp til

  Søk studieplass

  Opptakskrav og søknad

  Opptakskrav

  Bachelor i helse- og sosialfag.

  Søkjarar med anna relevant utdanning kan bli vurdert for opptak.

  Søknadskode

  2802

  Korleis søke

   • Logg inn i SøknadsWeb
   • Vel opptak "Vidareutdanning og halvtårsstudium"
   • Så vel du "Master/Vidareutdanning helse- og sosialfag"
   • Vel studiet du vil søke på frå lista (sjå søknadskode over) 
   • Trykk på "Legg til" og "Send inn søknad"
   • Last opp dokumentasjon på at du dekker opptakskrava.
   • Trykk "Neste" for å gjere ferdig søknaden.

  Viktig informasjon om søknad, frister og dokumentasjon

   

  Rangering og poeng

  Rangering blir gjort på grunnlag av karakterar, og det blir gitt tilleggspoeng for høgare utdanning.
  Det blir ikkje gitt poeng for praksis.

  Informasjon om utrekning av poeng

  Poenggrense forrige opptak

  Alle kvalifiserte fikk plass

  Om å søke opptak til HVL

  Hvorfor studere vestibulære sykdommer - svimmelhet? 

  Vestibulære sykdommer påvirker det vestibulære systemet, som styrer balanse og romlig orientering. Pasienter som lider av vestibulære sykdommer opplever ofte alvorlig svimmelhet, nedsatt balanse og livskvalitet. 

  En grundig forståelse av vestibulære sykdommer vil være avgjørende for å identifisere potensielle risikofaktorer og implementere forebyggende tiltak. På den måten vil du som er helsepersonell kunne redusere forekomsten av slike lidelser og forhindre forverring av ekisterende tilstander. 

  Utdanningen er forskningsbasert og gir innsikt i hva som finnes av kompetanse innen feltet. Dette emnet har en klinisk tilnærming til tematikken og er rettet mot helsepersonell  som møter denne pasientgruppen i egen praksis. 

  Hva lærer du? 

  Utdanningen er bygd opp rundt seks hovedtema:

  • Introduksjon
  • Balansesystemets anatomi, fysiologi og patologi
  • Kompensering ved svimmelhet
  • Svimmelhet i ulike faser
  • Undersøkelse og behandling
  • Pasienter med sammensatte plager

  Vi arbeider med kasuistikker for å aktualisere fagstoffet og gjøre det klinisk relevant.

  Du finner mer informasjon i emneplanen.

  Målgruppe

  Fysioterapeuter, leger og kiropraktorer.

  Praktisk informasjon

  Undervisning

  Studiet er en kombinasjon av nettstudium og en samling. Det er lagt opp på deltid og går over 10 uker våren 2023. Studentarbeidstimer er beregnet til 20 timer per uke.

  Den digitale undervisningen er en blanding av synkron og asynkron forelesning, spørretimer, diskusjonsforum, gruppearbeid, quiz og podkaster slik at en kan studere ved siden av å være i arbeid.

  Digitale læringsressurser er tilgjengelig i Canvas og du får tilgang til å stille spørsmål og drøfte fagstoff med undervisere underveis i utdanningen gjennom den digitale plattformen. På samlingen er det hovedvekt på veiledet ferdighetstrening og nettverksbygging.

  Studiet legger vekt på varierte undervisningsformer der målet er at studentene skal øve opp sine praktiske ferdigheter, generell kompetanse og kunnskaper. Det blir lagt til rette for å relatere undervisningen og læringsaktivitetene til den kliniske hverdagen for å gjøre fagstoffet motiverende og relevant.

  Timeplan

  Studieavgift og betaling

  Merk: Studier med studieavgift har ekstra krav og vilkår knyttet til seg, og du må derfor lese godt gjennom reglene for studier med studieavgift.

  Fritak fra semesteravgift: Har du blitt tatt opp til studier som til sammen er normert til mindre enn 15 studiepoeng per semester, kan du velge om du vil betale semesteravgift, jfr. Forskrift om studentsamskipnader. § 17.

  Studieavgiften inkluderer lunsj på samlingsdagene.

  Du kan søke om å få emnet innpasset i en relevant masterutdanning.

  Hvorfor ta mer utdanning?

  Et arbeidsliv i rask endring, er en viktig årsak til at mange skaffer seg mer faglig tyngde. Her deler vi noen flere fordeler, som etter- og videreutdanning kan gi:

  • Ny oppdatert faglig kunnskap.
  • Praktiske ferdigheter innenfor ditt nåværende fagområde, eller et helt nytt fagfelt.
  • Personlig utvikling.
  • Muligheter for nettverksbygging.
  • Et forhandlingskort i fremtidige lønnsforhandlinger.
  • Muligheter for opprykk i stillingskategori.
  • Muligheter for mer ansvar eller nye oppgaver på jobb.

  Vil du studere mer?

  Se oversikt over alle våre videreutdanninger og kurs