Vestibulære sykdommer – svimmelhet

Etter- og vidareutdanning

Treffer du pasienter med vestibulære sykdommer i din praksis og trenger faglig påfyll? Denne videreutdanningen er utarbeidet for fysioterapeuter, leger og kiropraktorer som ønsker faglig påfyll av kunnskap og ferdigheter i undersøkelse og behandling av pasienter med akutt, episodisk og kronisk svimmelhet innen vestibulære sykdommer der fokus er på svimmelhet.

Utdanningen er utarbeidet og blir tilbudt i samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for vestibulære sykdommer, og er også godkjent av Den norske legeforening.

Utdanningen er forskningsbasert og gir innsikt i hva som finnes av kompetanse innen feltet. Emnet har en klinisk tilnærming til tematikken og er rettet mot helseprofesjoner som møter denne pasientgruppen i egen praksis.

Utdanningen er bygd opp rundt 6 hovedtema:

  1. Introduksjon
  2. Balansesystemets anatomi, fysiologi og patologi
  3. Kompensering ved svimmelhet
  4. Svimmelhet i ulike faser
  5. Undersøkelse og behandling
  6. Pasienter med sammensatte plager

Vi arbeider med kasuistikker for å aktualisere fagstoffet og gjøre det klinisk relevant.

Du finner mer informasjon i emneplanen.

En kan søke om å få emnet innpasset i en relevant masterutdanning.

Målgruppe: Fysioterapeuter, kiropraktikere og leger.

Undervisningsmåter

Studiet er en kombinasjon av nettstudium og en samling. Det er lagt opp på deltid og går over 10 uker våren 2022. Studentarbeidstimer er beregnet til 20 timer per uke.

Den digitale undervisningen er en blanding av synkron og asynkron forelesning, spørretimer, diskusjonsforum, gruppearbeid, quiz og podkaster slik at en kan studere ved siden av å være i arbeid.

Digitale læringsressurser er tilgjengelig i Canvas og du får tilgang til å stille spørsmål og drøfte fagstoff med undervisere underveis i utdanningen gjennom den digitale plattformen. På samlingen er det hovedvekt på veiledet ferdighetstrening og nettverksbygging.

Studiet legger vekt på varierte undervisningsformer der målet er at studentene skal øve opp sine praktiske ferdigheter, generell kompetanse og kunnskaper. Det blir lagt til rette for å relatere undervisningen og læringsaktivitetene til den kliniske hverdagen for å gjøre fagstoffet motiverende og relevant.

Studiestart: 21. mars 2022 (uke 12)

Samlingsdatoar: 25. april–27. april (lunsj-til-lunsj) (uke 17)

Sted: Høgskolen på Vestlandet, campus Kronstad i Bergen

Du finner mer informasjon i timeplanen.