Vestibulære sykdommer – svimmelhet

Etter- og vidareutdanning

Treffer du pasienter med vestibulære sykdommer i din praksis og trenger faglig påfyll? Denne videreutdanningen er utarbeidet for fysioterapeuter, leger og kiropraktorer som ønsker faglig påfyll av kunnskap og ferdigheter i undersøkelse og behandling av pasienter med akutt, episodisk og kronisk svimmelhet innen vestibulære sykdommer der fokus er på svimmelhet.

Utdanningen er forskningsbasert og gir innsikt i hva som finnes av kompetanse innen feltet. Emnet har en klinisk tilnærming til tematikken og er rettet mot helseprofesjoner som møter denne pasientgruppen i egen praksis.

Utdanningen er bygd opp rundt 6 hovedtema:

  1. Introduksjon
  2. Balansesystemets anatomi, fysiologi og patologi
  3. Kompensering ved svimmelhet
  4. Svimmelhet i ulike faser
  5. Undersøkelse og behandling
  6. Pasienter med sammensatte plager

Vi arbeider med kasuistikker for å aktualisere fagstoffet og gjøre det klinisk relevant.

Du finner mer informasjon i emneplanen for FHS8103 Vestibulære sykdommer- svimmelhet.

En kan søke om å få emnet innpasset i en relevant masterutdanning.

Målgruppe: Fysioterapeuter, kiropraktikere og leger.

Hvordan er undervisningen?

Studiet er en kombinasjon av nettstudium og en samling. Det er lagt opp på deltid og går over 10 uker våren 2022. Studentarbeidstimer er beregnet til 20 timer per uke.

Den digitale undervisningen er en blanding av synkron og asynkron forelesning, spørretimer, diskusjonsforum, gruppearbeid, quiz og podkaster slik at en kan studere ved siden av å være i arbeid.

Digitale læringsressurser er tilgjengelig i Canvas og du får tilgang til å stille spørsmål og drøfte fagstoff med undervisere underveis i utdanningen gjennom den digitale plattformen. På samlingen er det hovedvekt på veiledet ferdighetstrening og nettverksbygging.

Studiet legger vekt på varierte undervisningsformer der målet er at studentene skal øve opp sine praktiske ferdigheter, generell kompetanse og kunnskaper. Det blir lagt til rette for å relatere undervisningen og læringsaktivitetene til den kliniske hverdagen for å gjøre fagstoffet motiverende og relevant.

Samlinger våren 2022

Samlingene finner sted på Høgskolen på Vestlandet på Kronstad i Bergen.

Du finner mer informasjon om samlinger, forelesninger og eksamen i timeplanen (revidert 26.1.2022).