Om prosjektet

Prosjektperiode: 2021-2025.

EX-PED-LAB-prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd, og ledes av Høgskulen på Vestlandet. Med på laget har vi to kommuner og en stiftelse som eier barnehager, samt kunstnere og designforskere. 

Målet med EX-PED-LAB er å vise hvordan bruk av verkstedsmetoden kan skape innovasjon i pedagogisk praksis i barnehage og barnehagelærerutdanning.

EX-PED-LAB vil gi et bredt empirisk grunnlag for en verkstedsmetodologi for samarbeid om utforskning, ny kunnskap og pedagogisk innovasjon. Sentralt i prosjektet står samarbeidet om utformingen av en ny barnehage i Bergen, samt en idébank til inspirasjon og bruk i praktisk barnehagearbeid og i kompetansebygging i barnehagesektoren.

Hovedproblemstilling: Hva er suksesskriterier, spenninger og fallgruver for verkstedsmetodologien EX-PED-LAB som leder til pedagogisk innovasjon, kunnskaping og tranformativ læring hos aktørene?

 

Partnere

I tillegg samarbeider EX-PED-LAB med til sammen 8 barnehager fra Kanvas, Bergen kommune og Kinn kommune.

Barnehagene

Eiernivået i barnehagene representeres av Mimi Bjerkestrand og Edle Damm (Bergen kommune), Runa Nybakk (Kinn kommune) og Robert Ullmann (Kanvas).

Forskere og kunstnere

bilde av Johanna Birkeland

Johanna Birkeland

Prosjektleder

Professor
Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett
Dosent
Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag
Førsteamanuensis
Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag
Førsteamanuensis
Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag
Professor
Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag
Førsteamanuensis
Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag
Ph.d.-kandidat
PHD Kandidat
Kunstner, Kunstpilotene
Kunstner, Kunstpilotene
Professor, Designskolen Kolding
Forsker, Designskolen Kolding