Om prosjektet

EX-PED-LAB-prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd, og ledes av Høgskulen på Vestlandet. Med på laget har vi to kommuner og en stiftelse som eier barnehager, samt kunstnere og designforskere. 

Prosjektperiode: 2021-2025.

Målet med EX-PED-LAB er å vise hvordan bruk av verkstedmetoden kan skape innovasjon i pedagogisk praksis i barnehage og barnehagelærerutdanning.

EX-PED-LAB skal gi et bredt empirisk grunnlag for en workshopmetodikk for samarbeid om utforskning, ny kunnskap og pedagogisk innovasjon. Sentralt i prosjektet står samarbeidet om utforming av ny barnehage i Bergen, samt idébank til inspirasjon og bruk i praktisk barnehagearbeid og i kompetansebygging i barnehagesektoren.

Hovedproblemstilling: Hva er suksesskriteriene, spenningene og fallgruvene for EX-PED-LAB workshopmetodikken som fører til pedagogisk innovasjon, kunnskap og transformativ læring blant aktørene?

Partnere

I tillegg samarbeider EX-PED-LAB med totalt 8 barnehager fra Kanvas, Bergen kommune og Kinn kommune.

Barnehagene

Eiernivået i barnehagene er representert ved Mimi Bjerkestrand og Edle Damm (Bergen kommune), Runa Nybakk (Kinn kommune) og Robert Ullmann (Kanvas).

Barnehagenes kontaktperson: Evelyn Eggum

Forskere og kunstnere

bilde av Hege Fimreite

Hege Fimreite

Prosjektleder

Professor
Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett
Dosent
Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag
Postdoktor
Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag
Førsteamanuensis
Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag
Førsteamanuensis
Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag
Ph.d.-kandidat
Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett
Kunstner, Kunstpilotene
Kunstner, Kunstpilotene
Professor, Designskolen Kolding
Forsker, Designskolen Kolding

 

Forskere i barnehagelærarerutdanningen 

STM – Bergen:

Elena Severina 
Magni Elen H. Lossius 
Annette Stavseth Furnes 
Ragnhild Rieber-Mohn 
Rikke Frøyland 
Sigurd Ariansen Haaland 
Maria-Rosa Raphaela Doublet 
Marianne Røskeland 

LEKFORSK - Sogndal: 

Anne Grethe Sønsthagen 
Lillian Pedersen 
Astrid Reidun B Bakken 
Kjersti Johannesen 
Vilde Strand Kompelien 
Merete Nornes-Nymark 
Hilde Alme 
Lena Skjerdal 
Sigrid Bøyum 
Mona Karbaschi Vee