Rådgiving, studie- og karriererettleiing

Frå 13. mars vil all studie- og karriererettleiing bli gjennomført digitalt. Ikkje nøl med å ta kontakt!

Nokon å snakke med?

Akkurat no kan det være ekstra utfordrande når rutinar vert brotne opp og ein i større grad blir overlaten til seg sjølv. Det er derfor ekstra viktig å prøve å ha struktur på kvardagen framover. Vi vil oppfordre alle å halde kontakten med kvarandre digitalt, oppretthalde kollokviegrupper på Skype og dele fagstoff, inspirasjon og oppmuntring. Prøv å strukturere kvardagen ved å skilje mellom studiar og fritid, som vanleg.

Vi har studentrådgivar som du kan snakke med om alt frå heimlengsel, stress, einsemd og bekymringar til prestasjonsangst eller manglande motivasjon og struktur i kvardagen:

Du kan òg ta kontakt med studentombodet ved HVLstudentpresten i Sogndal eller med ein studentprest i Bergen

Studierettleiing

Studiekonsulentane våre kan hjelpe deg med spørsmål om opptak, studium, utdanningsplanar, eksamen, utveksling og annan rettleiing i løpet av studietida. Du kan også få hjelp med innpassing av utdanning frå andre utdanningsinstitusjonar, gradsoppnåing og vitnemål. Ta gjerne kontakt om du treng nokon å snakke med.

Karriererettleiing

Våre rådgivarar kan rettleie deg og vere ein samtalepartnar rundt spørsmål knytt til studiet ditt eller vegen vidare.


Studentsamskipnaden Saman

Utfordringar i løpet av studietida er vanleg og hos Saman kan ein snakke med erfarne rådgivarar og psykologar.

Saman sine rådgivarar og psykologar følger opp vanskar knytt til studie, personlege problem som ein ønsker å snakke med nokon om, eller psykiske helseplager som ein ønsker behandling for. Tilbodet blir gitt både individuelt, i grupper og gjennom ulike kurs Saman (studentsamskipnaden på Vestlandet) har fleire tilbod.

Saman har starta opp med digitale kurs.