Studie- og karriererettleiing

Studierettleiing

Studiekonsulentane våre kan hjelpe deg med spørsmål om opptak, studium, utdanningsplanar, eksamen og annan rettleiing i løpet av studietida. Du kan også få hjelp med innpassing av utdanning frå andre utdanningsinstitusjonar, gradsoppnåing og vitnemål.

Studentar i Bergen får studierettleiing i Studenttorget

Studierettleiing for studentar i Sogndal og Førde

Studierettleiing for studentar på Stord og i Haugesund

Karriererettleiing

I Karrieresenteret møter du rådgivarar som kan rettleie deg og vere ein samtalepartnar rundt spørsmål knytt til studiet ditt eller vegen vidare.

Karriererettleiing for studentar i Bergen

Karriererettleiing for studentar i Sogndal og Førde