Studie- og karriererettleiing

Studierettleiing

Studiekonsulentane våre kan hjelpe deg med spørsmål om opptak, studium, utdanningsplanar, eksamen og annan rettleiing i løpet av studietida. Du kan også få hjelp med innpassing av utdanning frå andre utdanningsinstitusjonar, gradsoppnåing og vitnemål.

Karriererettleiing

I Karrieresenteret møter du rådgivarar som kan rettleie deg og vere ein samtalepartnar rundt spørsmål knytt til studiet ditt eller vegen vidare.

Nokon å snakke med?

Studentlivet byr på små og store utfordringar. Nokre utfordringar kan føre til at det blir vanskeleg å konsentrere seg om studiet. Då er det hjelp å få! Vi har studentrådgivar som du kan snakke med om alt frå heimlengsel og einsemd til prestasjonsangst eller problem med å komme i gang med studia.