Enkeltemner ved HVL

Her finner du emner du kan søke på til høsten 2023. Opptaket åpner 1. mai og har søknadsfrist 1. juni.

På denne siden finner du oversikt over enkeltemner du kan søke på for høsten 2023.

Hvis du vil lese om innholdet i emnet, kan du søke opp emnebeskrivelsen her.

Logg inn på Søknadsweb

 

Hvordan søke på enkeltemner?

Opptak til enkeltemner vil si at du kan ta noen emner fra en utdanning, uten at du trenger å ta hele utdanningen.

Fristen er 1. juni.

Du søker via Søknadsweb.

I søknadsweb velger du først "enkeltemner". I søknaden får du en liste med fagområdene du kan velge mellom. Fagområdene er de samme som titlene i listen nedenfor på denne siden. Etter du har valgt fagområde, velger du det eller de emnene du vil søke på. 

Les mer om opptak til enkeltemner.

Forklaring av opptakskrav

Ved siden av hvert emne vil du se en kode som er opptakskravet. Her kan du se hva kodene betyr:

GENS = Generell studiekompetanse

HING = Generell studiekompetanse med R1+R2 og Fysikk 1, eller bestått eittårig forkurs.

MARTE = Generell studiekompetanse, bestått toårig teknisk fagskule eller eittårig forkurs.

MATRS = Generell studiekompetanse med R1 (eller S1+S2).

REALFA = Generell studiekompetanse med R1 (eller S1+S2) og ett av følgende krav:

 • R2 eller
 • Fysikk 1 og 2 eller
 • Kjemi 1 og 2 eller
 • Biologi 1 og 2 eller
 • Informasjonsteknologi 1 og 2 eller
 • Geofag 1 og 2 eller
 • Teknologi og forskningslære 1 og 2.

LÆRALT = Det er to alternative måter å dekke opptakskravet på.
Du må enten dokumentere:

 • snittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
 • snittskarakter 4 eller bedre i matematikk (224 timer)
 • minst 35 skolepoeng

eller

 • snittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
 • snittskarakter 3 eller bedre i matematikk (224 timer)
 • minst 40 skolepoeng.

Du dekker også karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

LUPE = Generell studekompetanse med minst 35 skolepoeng fra vgs og snittkarakter 3 i norsk (393 timer) og 3 i matematikk (224 timer).

BAMM = Fullført og bestått toårig maritim teknisk fagskole, med fordypning dekks- eller maskinoffiser.

IDR60 = Fullført 60 studiepoeng i idrett eller annen relevant utdanning

PEHE60 = Fullført 60 studiepoeng i idrett, natur- og opplevingsbasert reiseliv, barnevernspedagog, vernepleier, sykepleier eller annen relevant utdanning.

NAT60 = Fullført 60 studiepoeng i idrett, natur- og opplevingsbasert reiseliv eller annen relevant utdanning.

 

Masteremner: 

AKOM = Bachelorgrad innen helse- og sosialfag, samfunnsfag, folkehelse, idrett, pedagogiske fag.

EIE-MA = Bachelorgrad med fordypning innen tekniske, samfunnsvitenskaplige eller juridiske fag. 10 stp geomatikk. Samlet karakter på opptaksgrunnlaget skal være C eller bedre. 

FHS-MA = Bachelor i helsefag eller sosialfag.

MACCM = Bachelorgrad i naturvitenskap, samfunnsvitenskap, teknologi eller ingeniørfag med minst 80 studiepoeng i miljøvitenskap, politikk og forvalting, grønn teknologi og omstilling, geovitenskap og naturfarer eller en kombinasjon av disse. Samlet karakter må være C eller bedre.

MAENT = Bachelorgrad med minst 80 studiepoeng fordypning innen ingeniør- eller realfag. Faglig minstekrav er et karaktersnitt på C.

MAINN = Bachelorgrad i økonomi og administrasjon, alle fordypninger, eller en bachelorgrad der fag innen organisasjon og ledelse utgjør minst 80 studiepoeng. Karaktersnitt på minimum C.

MAKPH = Bachelorgrad innen helse- og sosialfag, samfunnsfag, pedagogiske fag, bibliotek- eller informasjonsfag, eller tilsvarende.

MAKPE = Bachelor i ergoterapi eller tilsvarende.

MAMN = Emner fra felles grad med UiB. Les hele opptakskravet her: https://www.uib.no/studier/MAMN-PROG 

MAS-BRANN = Bachelorgrad innenfor brannsikkerhet. Søkere med andre ingeniørutdanninger som har tatt følgende to emner (eller tilsvarende), vil bli vurdert individuelt: ING2043 Branndynamikk og ING2045 Aktive og passive brannsikringssystem. Faglig minstekrav er et karaktersnitt på C.

MASKA = Bachelorgrad i sykepleie og norsk autorisasjon som sykepleier. Karaktersnitt i bachelorgraden må være minst C. Minst 2 års yrkespraksis som sykepleier etter autorisasjon og i løpet av de siste 6 årene.

MBAKS = Fullført barnehagelærer- eller førskolelærerutdanning, med minst C i karaktersnitt.

MMO = Relevant bachelorgrad med 80 studiepoeng spesialisering i tekniske og/eller nautiske emner, eller annen tilsvarende yrkesutdanning. Du må oppfylle ett av følgende krav: Bachelorgrad i maskiningeniør, relevante emner, 180 studiepoeng eller tilsvarende, Bachelorgrad i nautikk, relevante emner, 180 studiepoeng eller tilsvarende, eller Bachelorgrad i maritim utdanning, relevante emner, 180 studiepoeng eller tilsvarende.

MSB = Bachelorgrad i økonomi og administrasjon med karaktersnitt på minimum C. Ved opptak i Sogndal kan andre bachelorutdanninger vurderes, hvis du har tatt minimum 90 stp. innen økonomisk-administrative fag.

PSHR = Treårig høyere helse- eller sosialfaglig utdanning og et års relevant yrkespraksis etter fullført utdanning. Søkere med annen relevant 3-årig høgskole eller universitetsutdanning kan få opptak etter særskilt vurdering.

Velg mellom disse fagområdene: 

 

Bioingeniør

Bergen

 • BIO170 Matematikk med dataverktøy. Opptakskrav: BIOI
 • BIO200 Informasjonsteknologi og bioinformatikk. Opptakskrav: BIOI

 

Geologi

Sogndal

 • GE482 Hydrogeologi. Opptakskrav: REALFA

 

Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Bergen

 • MGBPP101 Profesjonsrettet pedagogikk 1, emne 1 - Pedagogikk og pedagogiske handlinger. Opptakskrav: LÆRALT
 • MGBPP201 Profesjonsrettet pedagogikk 1, emne 2 - Utforskende undervisning. Opptakskrav: LÆRALT
 • MGBPDK141 Profesjonsfaglig digital kompetanse. Opptakskrav: LÆRALT

Sogndal

 • MGBPP101 Profesjonsrettet pedagogikk 1, emne 1 - Pedagogikk og pedagogiske handlinger. Opptakskrav: LÆRALT
 • MGBPP201 Profesjonsrettet pedagogikk 1, emne 2 - Utforskende undervisning. Opptakskrav: LÆRALT
 • MGBPDK141 Profesjonsfaglig digital kompetanse. Opptakskrav: LÆRALT
 • MGBMHV101A Mat og helse 1, emne 1 - Innføring i mat og helse. Opptakskrav: LÆRALT
 • MGBMHV201A Mat og helse 1, emne 2 - Mat og helse som undervisningsfag i skolen. Opptakskrav: LÆRALT

Stord

 • MGBPP101 Profesjonsrettet pedagogikk 1, emne 1 - Pedagogikk og pedagogiske handlinger. Opptakskrav: LÆRALT
 • MGBPP201 Profesjonsrettet pedagogikk 1, emne 2 - Utforskende undervisning. Opptakskrav: LÆRALT
 • MGBPDK141 Profesjonsfaglig digital kompetanse. Opptakskrav: LÆRALT
 • MGBNA141 Naturfag 1, emne 1 - Den levende naturen 1. Opptakskrav: LÆRALT
 • MGBNA241 Naturfag 1, emne 2 - Den ikke-levende naturen 1. Opptakskrav: LÆRALT
 • MGBMHV101A Mat og helse 1, emne 1 - Innføring i mat og helse. Opptakskrav: LÆRALT
 • MGBMHV201A Mat og helse 1, emne 2 - Mat og helse som undervisningsfag i skolen. Opptakskrav: LÆRALT

 

Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn

Bergen

 • MGUPP101 Profesjonsrettet pedagogikk 1, emne 1 - Pedagogikk og pedagogiske handlinger. Opptakskrav: LÆRALT
 • MGUPP201 Profesjonsrettet pedagogikk 1, emne 2 - Utforskende undervisning. Opptakskrav: LÆRALT
 • MGUUV101 Utdanningsvalg. Opptakskrav: LÆRALT
 • MGUPDK131 Profesjonsfaglig digital kompetanse. Opptakskrav: LÆRALT

Sogndal

 • MGUPP101 Profesjonsrettet pedagogikk 1, emne 1 - Pedagogikk og pedagogiske handlinger. Opptakskrav: LÆRALT
 • MGUPP201 Profesjonsrettet pedagogikk 1, emne 2 - Utforskende undervisning. Opptakskrav: LÆRALT
 • MGUUV101 Utdanningsvalg. Opptakskrav: LÆRALT
 • MGUPDK131 Profesjonsfaglig digital kompetanse. Opptakskrav: LÆRALT
 • MGUMHV101A Mat og helse 1, emne 1 - Innføring i mat og helse. Opptakskrav: LÆRALT
 • MGUMHV201A Mat og helse 1, emne 2 - Mat og helse som undervisningsfag i skolen. Opptakskrav: LÆRALT

Stord

 • MGUPP101 Profesjonsrettet pedagogikk 1, emne 1 - Pedagogikk og pedagogiske handlinger. Opptakskrav: LÆRALT
 • MGUPP201 Profesjonsrettet pedagogikk 1, emne 2 - Utforskende undervisning. Opptakskrav: LÆRALT
 • MGUUV101 Utdanningsvalg. Opptakskrav: LÆRALT
 • MGUPDK131 Profesjonsfaglig digital kompetanse. Opptakskrav: LÆRALT
 • MGUNA131 Naturfag 1, emne 1 - Den levende naturen 1. Opptakskrav: LÆRALT
 • MGUNA231 Naturfag 1, emne 2 - Den ikke-levende naturen 1. Opptakskrav: LÆRALT
 • MGUMHV101A Mat og helse 1, emne 1 - Innføring i mat og helse. Opptakskrav: LÆRALT
 • MGUMHV201A Mat og helse 1, emne 2 - Mat og helse som undervisningsfag i skolen. Opptakskrav: LÆRALT

 

Informasjonsteknologi

Bergen

 • DAT103 Datamaskiner og operativsystemer. Opptakskrav: MATRS
 • DAT108 Programmering og webapplikasjoner. Opptakskrav: MATRS + DAT100
 • DAT150 Nettverksadministrasjon, drift og sikkerhet. Opptakskrav: MATRS
 • DAT152 Videregående webapplikasjoner. Opptakskrav: MATRS
 • DAT155 3D Datagrafikk. Opptakskrav: MATRS
 • DAT158 Maskinlæring og videregående algoritmer. Opptakskrav: MATRS
 • DAT160 Intelligente roboter. Opptakskrav: MATRS
 • ING102 Innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder. Opptakskrav: MATRS
 • MAT101 Diskret matematikk 1. Opptakskrav: MATRS
 • MAT102 Diskret matematikk. Opptakskrav: MATRS

Førde

 • DAT103 Datamaskiner og operativsystemer. Opptakskrav: MATRS
 • DAT108 Programmering og webapplikasjoner. Opptakskrav: MATRS + DAT100
 • DAT152 Videregående webapplikasjoner. Opptakskrav: MATRS
 • DAT160 Intelligente roboter. Opptakskrav: MATRS
 • ING102 Innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder. Opptakskrav: MATRS
 • MAT101 Diskret matematikk 1. Opptakskrav: MATRS
 • MAT102 Diskret matematikk og statistikk. Opptakskrav: MATRS

Haugesund

 • ING102 Innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder. Opptakskrav: MATRS
 • MAT101 Diskret matematikk 1. Opptakskrav: MATRS

 

Ingeniør

Bergen

 • KJE102 Anvendt strømningslære. Opptakskrav: HING
 • KJE107 Separasjon og renseteknologi. Opptakskrav: HING
 • KJE118 Vannkvalitet og resirkuleringsanlegg for akvakultur (RAS). Opptakskrav: HING
 • KJE202 Vannrenseteknologi. Opptakskrav: HING
 • KJE204 Energilagring. Opptakskrav: HING + ING161
 • BYG104 Opptakskrav: HING
 • BYG105 Bygningskonstruksjoner. Opptakskrav: HING
 • BYG106 Betongkonstruksjoner. Opptakskrav: HING
 • BYG122 Drift, vedlikehold og ombygging av bygninger. Opptakskrav: HING
 • BYG200 Materiallære. Opptakskrav: HING
 • ING106 Innføringsemne bygg. Opptakskrav: HING
 • MAS117 Termodynamikk. Opptakskrav: HING
 • MAS209 Marine stålkonstruksjoner. Opptakskrav: HING
 • MAS302 Hydraulikk. Opptakskrav: HING
 • MAS304 Marintekniske eksperimentelle metoder. Opptakskrav: HING
 • MAS306 Termiske maskiner og hybride systemer. Opptakskrav: HING + MAS117
 • MAS308 Gassteknologi. Opptakskrav: HING
 • MAS311 Solar Technology and Design. Opptakskrav: HING
 • MAS539 Hydrogenteknologi. Opptakskrav: HING
 • ELE111 Digitale design. Opptakskrav: HING
 • ELE112 Elektriske installasjoner. Opptakskrav: HING
 • ELE115 Analog instrumentkonstruksjon. Opptakskrav: HING
 • ELE117 Høyspenningssystemer. Opptakskrav: HING
 • ELE118 Grunnleggende Nettverksteknikk. Opptakskrav: HING
 • ELE119 Kraftelektronikk. Opptakskrav: HING
 • ELE123 Elektriske anlegg. Opptakskrav: HING
 • ELE141 Elektrofaglig basis 1. Opptakskrav: HING
 • ELE161 Statistikk og måleteknikk. Opptakskrav: HING
 • ELE204 Reguleringsteknikk 1. Opptakskrav: HING
 • ELE205 Videregående programmering. Opptakskrav: HING
 • ELE301 Industriell IT. Opptakskrav: HING
 • ELE305 Cyber-fysiske kommunikasjonsteknologier. Opptakskrav: HING
 • ELE306 Robotikk. Opptakskrav: HING
 • ING104 Innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder. Opptakskrav: HING
 • ING201 Programmering for ingeniører. Opptakskrav: HING
 • ING270 Elektrisitet, magnetisme og halvleder teknologi. Opptakskrav: HING
 • MAT110 Matematikk 1. Opptakskrav: HING
 • MAT202 Matematikk 2. Opptakskrav: HING
 • MAT301 Flerdimensjonal analyse (matematikk 3). Opptakskrav: HING

Førde

 • KJE202 Vannrenseteknologi. Opptakskrav: HING
 • BYG104 Bygningsfysikk. Opptakskrav: HING
 • BYG105 Bygningskonstruksjoner. Opptakskrav: HING
 • BYG106 Betongkonstruksjoner. Opptakskrav: HING
 • BYG122 Drift, vedlikehold og ombygging av bygninger. Opptakskrav: HING
 • BYG200 Materiallære. Opptakskrav: HING
 • ING106 Innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder. Opptakskrav: HING
 • ELE141 Elektrofaglig basis 1. Opptakskrav: HING
 • ELE161 Statistikk og måleteknikk. Opptakskrav: HING
 • ELE204 Reguleringsteknikk 1. Opptakskrav: HING
 • ELE205 Videregående programmering. Opptakskrav: HING
 • ELE301 Industriell IT. Opptakskrav: HING
 • ELE306 Robotikk. Opptakskrav: HING
 • ING104 Innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder. Opptakskrav: HING
 • ING201 Programmering for ingeniører. Opptakskrav: HING
 • ING270 Elektrisitet og magn. Opptakskrav: HING
 • MAT110 Matematikk 1. Opptakskrav: HING

Haugesund

 • ING3043 Brannteknisk funksjonsbasert design. Opptakskrav: HING + ING2045 og ING2046
 • ING3049 Brannteknisk simulering. Opptakskrav: HING
 • ING4004 Advanced Fire Dynamics. Opptakskrav: MAS-BRANN 
 • ING4005 Fire Risk Assessment. Opptakskrav: MAS-BRANN 
 • SIK102 3D-modellering og BIM. Opptakskrav: HING
 • SIK201 Bridging course for Master in Fire Safety Engineering. Opptakskrav: HING
 • SIK202 Fire and Combustion. Opptakskrav: HING
 • SIK203 Varmelære. Opptakskrav: HING
 • ING127 Innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder. Opptakskrav: HING
 • ING3059 Prosessteknikk. Opptakskrav: HING
 • MAS117 Termodynamikk. Opptakskrav: HING
 • MAS301 Stålkonstruksjon. Opptakskrav: HING
 • MAS309 Petroleumsproduksjon. Opptakskrav: HING
 • MAS310 Fornybar energi. Opptakskrav: HING
 • ELE141 Elektrofaglig basis 1. Opptakskrav: HING
 • ELE161 Statistikk og måleteknikk. Opptakskrav: HING
 • ELE204 Reguleringsteknikk 1. Opptakskrav: HING
 • ELE205 Videregående programmering. Opptakskrav: HING
 • ELE301 Industriell IT. Opptakskrav: HING
 • ELE306 Robotikk. Opptakskrav: HING
 • ING104 Innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder. Opptakskrav: HING
 • ING201 Programmering for ingeniører. Opptakskrav: HING
 • MAT110 Matematikk 1. Opptakskrav: HING
 • MAT301 Flerdimensjonal analyse (matematikk 3). Opptakskrav: HING

 

Kultur og idrettsfag

Bergen

 • EN312 Innovasjon, studentbedrift og bærekraft 1. Opptakskrav: GENS

Førde

 • EN312 Innovasjon, studentbedrift og bærekraft 1. Opptakskrav: GENS

Haugesund

 • EN312 Innovasjon, studentbedrift og bærekraft 1. Opptakskrav: GENS

Sogndal

 • IDF101 Treningslære. Opptakskrav: GENS
 • BIDR200 Idrett og treningslære. Opptakskrav: GENS+ IDF101
 • BIDR201 Idrett og aktivitetslære 2. Opptakskrav: GENS+IDF103
 • IDF301 Kosthold og ernæring. Opptakskrav: IDR60
 • IDF300 Fordypning fotball. Opptakskrav: IDR60 + Grasrottrenar
 • IDF304 Personlig trener. Opptakskrav: IDR60
 • IDF305 Natur og psykisk helse. Opptakskrav: PEHE60
 • IDF306 Fordypning klatring. Opptakskrav: NAT60 + Brattkort
 • EN312 Innovasjon, studentbedrift og bærekraft 1. Opptakskrav: GENS

Stord

 • Å-KH130 Kunst og håndverk 1. Opptakskrav: GENS
 • MUS101 Utøve musikk. Opptakskrav: GENS
 • MUS201 Lage musikk. Opptakskrav: GENS
 • EN312 Innovasjon, studentbedrift og bærekraft 1. Opptakskrav: GENS

 

Landmåling

Bergen

 • BYG109 Geografisk Informasjonsanalyse. Opptakskrav: GENS
 • BYG111 Veiplanlegging. Opptakskrav: GENS
 • BYG112 Vannteknikk. Opptakskrav: GENS
 • BYG114 Anleggs og VA-teknikk. Opptakskrav: GENS
 • BYG119 Tegning DAK/BIM. Opptakskrav: GENS
 • BYG130 Transformasjon i tettstedssentrum og urbane områder. Opptakskrav: GENS
 • LEI100 Innføring i eiendomsfagene. Opptakskrav: GENS
 • LEI102 Matematikk. Opptakskrav: GENS
 • LEI104 Eiendomsdannelse ved oppmålingsforretning. Opptakskrav: GENS
 • LEI105 Eiendomslandmåling. Opptakskrav: GENS
 • LEI111 Geografiske informasjonssystemer og analyse. Opptakskrav: GENS
 • LEI117 Innføring i geomatikk og geo-informatikk. Opptakskrav: GENS
 • LEI301 Jordskifterett og saksbehandling. Opptakskrav: GENS

Førde

 • BYG109 Geografisk Informasjonsanalyse. Opptakskrav: GENS
 • BYG111 Veiplanlegging. Opptakskrav: GENS
 • BYG112 Vannteknikk. Opptakskrav: GENS
 • BYG114 Anleggs og VA-teknikk. Opptakskrav: GENS
 • BYG119 Tegning DAK/BIM. Opptakskrav: GENS

 

Lærer i praktiske og estetiske fag, 1.-13. trinn

Stord

 • LUPEKI101 Danning og akademisk håndverk. Opptakskrav: LUPE
 • LUPEKI102 Bevegelsesaktiviteter og friluftsliv I. Opptakskrav: LUPE

 

Maritime Management

Haugesund

 • BAMM1001 Maritim IT. Opptakskrav: BAMM
 • BAMM3001 Organisasjon og ledelse. Opptakskrav: BAMM

 

Natur og miljøfag

Sogndal

 • FE401 Miljø- og energipolitikk. Opptakskrav: GENS
 • GE406 Geologi grunnkurs. Opptakskrav: GENS
 • ME420 Statistikk. Opptakskrav: GENS
 • PL433 Innføring i arealplanlegging. Opptakskrav: GENS

 

Nautikk

Haugesund

 • NAB2015 Metode for nautikk. Opptakskrav: MARTE
 • NAB3037 Tankoperasjoner. Opptakskrav: MARTE + NAB1022
 • NAB3042 Leadership in sustainable maritime organizations MARTE
 • NAB3044 Maritime beslutningsstøttesystemer, kunstig intelligens, maskinlæring og digitale tvillinger. Opptakskrav: MARTE
 • NABP1002 Matematikk. Opptakskrav: MARTE
 • NABP2001 Maritim teknologi. Opptakskrav: MARTE
 • NABP3002 Skipsdrift - hydrostatikk. Opptakskrav: MARTE + NAB1001

 

Reiseliv 

Sogndal

 • MF6-2001 Forbrukaråtferd i reiselivet. Opptakskrav: GENS
 • BRL103 Friluftsliv og naturguiding 1. Opptakskrav: GENS
 • RE6-1000 Reiselivskunnskap. Opptakskrav: GENS
 • ME6-1002 Samfunnsvitskapleg metode. Opptakskrav: GENS

 

Samfunnsvitenskap

Sogndal

 • SA206 Kultur, identitet og globale kriser . Opptakskrav: GENS
 • SO103 Klassiske sosiologiske perspektiv. Opptakskrav: GENS
 • SA571 Den sosiale kroppen. Opptakskrav: GENS
 • SA572 Barndommens og ungdommens historie. Opptakskrav: GENS
 • SA613 Vikinganes verd. Opptakskrav: GENS
 • SA595 Innføring i ungdomssoiologi. Opptakskrav: GENS

 

Økonomi og administrasjon

Bergen

 • ØAM111 Markedsføring 2. Opptakskrav: GENS
 • ØBR111 Skatte- og avgiftsrett 1. Opptakskrav: GENS
 • ØSS112 Finans. Opptakskrav: GENS
 • ØAF104 Rettsvitenskap 2. Opptakskrav: GENS
 • ØSS117 Markedsmakt og strategi. Opptakskrav: GENS
 • ØSS113 Makroøkonomi 2. Opptakskrav: GENS
 • SDG332 Environmental Economics and Sustainable Development. Opptakskrav: GENS
 • SDG331 History of Technology and Business in perspective of sustainability. Opptakskrav: GENS

Haugesund

 • ØKB2006 Skatterett I. Opptakskrav: GENS
 • ØKB2117 Entrepreneurship. Opptakskrav: GENS
 • ØKB3117 Videregående Finansregnskap. Opptakskrav: GENS + BØA117
 • ØKB3118 Regnskapsteori. Opptakskrav: GENS + BØA117
 • ØKB3120 Rettslære. Opptakskrav: GENS
 • ØKB3130 Sustainable Shipping Economics. Opptakskrav: GENS

Sogndal

 • BØ6-2007 Vidaregåande finansrekneskap. Opptakskrav: GENS
 • JU6-1002 Skatte- og avgiftsrett 2. Opptakskrav: GENS
 • JU6-1000 Forretningsjus. Opptakskrav: GENS
 • BØA3201 Berekraftig økonomi, miljø og velstand. Opptakskrav: GENS
 • BRL112 Entrepreneurship. Opptakskrav: GENS

 

Masteremner innen helse- og sosialvitenskap

Bergen

 • MAKP102 Søke etter og kritisk vurdere forskning. Opptakskrav: MAKPH
 • MAKPE430 Aktivitet og deltakelse: integrere forskning, erfaringsbasert kunnskap og brukerkunnskap i ergoterapi. Opptakskrav: MAKPE

Sogndal

 • MT500 Fysisk aktivitet og naturopplevingar som omsorg. Opptakskrav: AKOM
 • RP5-401 Rusproblematikk - samansette utfordringar. Opptakskrav: FHS-MA

 

Masteremner innen ingenør og naturvitenskap

Bergen

 • DAT250 Avanserte programvareteknologier. Opptakskrav: MAMN
 • DAT351 Distribuerte Dataressurser for Høy-Volum Dataprosessering. Opptakskrav: MAMN
 • BYG501 Structural Modelling. Opptakskrav: MAENT
 • INN510 Hvordan forstå entreprenører og entreprenørskap. Opptakskrav: MAENT
 • INN514 Innovasjonssystemer og bærekraftig transformasjon. Opptakskrav: MAENT
 • MOA250 Eiendom og arealadministrasjon. Opptakskrav: EIE-MA
 • MOA251 Planrett. Opptakskrav: EIE-MA
 • MOA252 Stedsforståelse og bærekraftig utvikling. Opptakskrav: EIE-MA
 • MOA256 Vitenskapsteori og metoder. Opptakskrav: EIE-MA
 • MOA260 Jordskifte og eiendom . Opptakskrav: EIE-MA
 • MOA261 Sivilprosess, skjønnsprosess og jordskifteprosess. Opptakskrav: EIE-MA
 • MOA270 Stedsforming og infrastruktur. Opptakskrav: EIE-MA
 • MOA271 Estetikk, arkitektur og kulturmiljø. Opptakskrav: EIE-MA
 • MOA272 By- og tettstedsplanlegging. Opptakskrav: EIE-MA

Førde

 • BYG501 Structural Modelling. Opptakskrav: MAENT

 

Masteremner innen lærer, kultur og idrett

Bergen

 • MBAS511 Barnehagen som danningsarena og barnehagelæreres profesjonsoppdrag. Opptakskrav: MBAKS

 

Masteremner innen økonomi og samfunnsvitenskap

Haugesund

 • MSB104 Econometrics. Opptakskrav: MSB
 • MSB105 Data Science. Opptakskrav: MSB
 • MSB204 Transport modelling and regional development. Opptakskrav: MSB
 • MSB205 Economics of Housing Markets and Applied Spatial Econometrics. Opptakskrav: MSB
 • MMO5001 Philosophy of Science, Research Design and Methods. Opptakskrav: MMO
 • MMO5002 Safety and Human Factors. Opptakskrav: MMO
 • MMO5003 Modern ship design. Opptakskrav: MMO
 • MMO5009 Maritime Operations. Opptakskrav: MMO
 • MMO5010 Subsea Systems and Operations. Opptakskrav: MMO
 • MMO5011 Ship Operation and Maintenance Systems. Opptakskrav: MMO

Sogndal

 • MSB101 Marketing Theory and Practice. Opptakskrav: MSB
 • MSB103 Consumer Behavior. Opptakskrav: MSB