Enkeltemne ved HVL

Våren 2023 tilbyr vi enkeltemna du finn her. Du søker via Søknadsweb, og søknadsfristen er 1. desember 2022.

Vel mellom disse fagområda: 

Logg inn på Søknadsweb

 

Forklaring av opptakskrav

GENS = Generell studiekompetanse

HING = Generell studiekompetanse med R1+R2 og Fysikk 1, eller bestått eittårig forkurs.

MARTE = Generell studiekompetanse, bestått toårig teknisk fagskule eller eittårig forkurs.

MATRS = Generell studiekompetanse med R1 (eller S1+S2).

EIE-MA = Bachelorgrad med fordjuping innan tekniske, samfunnsvitskapelege eller juridiske fag. 10 stp geomatikk. Samla karakter på opptaksgrunnlaget skal vere C eller betre. 

DPU-MA = Bachelorgrad med minst 20 studiepoeng matematikk og 60 studiepoeng informatikk/data. Krav om gjennomsnittskarakter C.

MATTEK = Generell studiekompetanse med Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og ett av følgende krav 

 • Matematikk R2 eller 
 • Fysikk 1 og 2 eller 
 • Kjemi 1 og 2 eller 
 • Biologi 1 og 2 eller 
 • Informasjonsteknologi 1 og 2 eller 
 • Geofag 1 og 2 eller 
 • Teknologi og forskningslære 1 og 2. 

Du dekker kravet, selv om du ikke har generell studiekompetanse, hvis du har: 

 • bestått 1-årig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium  i teknologiske fag etter fagplan av 2014 eller 
 • bestått 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning eller 
 • bestått 1-årig tilpasningskurs eller
 • bestått 2-årig fagskoleutdanning etter studieordninger før rammeplan fastsatt av departementet i 1998/99.

FHS-MA = Bachelor i helsefag eller sosialfag

AKOM = Bachelorgrad innan helse- og sosialfag, samfunnsfag, folkehelse, idrett, pedagogiske fag.

SAM-MA = Bachelorgrad innan helse- og sosialfag, samfunnsfag, folkehelse, idrett, pedagogiske fag. Karaktersnitt i bachelorgraden må være minst C.

PSYK = Treårig høgare helse- eller sosialfagleg utdanning og eit års relevant yrkespraksis etter fullført utdanning. 

KUN-MA =

 • Studieretning helsefag:
  Bachelorgrad innen helse- og sosialfag, samfunnsfag, pedagogiske fag, bibliotek- eller informasjonsfag, eller tilsvarande.
 • Studieretning ergoterapi:
  Bachelorgrad i ergoterapi eller tilsvarande.
 • Studieretning radiografi:
  Bachelorgrad i radiografi eller tilsvarande.

Lurer du på korleis det fungerer med søking til enkeltemne? Les mer om opptak til enkeltemne.

Obs. oversikta fungerer best på datamaskin.

Ingeniør

Emnekode Emnenamn Campus Opptakskrav
MAS102 Marin Særkurs BERGEN HING
MAS119 Drift og vedlikeholdsteknikk BERGEN HING
MAS123 Energi: Forbruk, kilder og teknologi BERGEN HING
MAS124 Introduksjon til marinteknikk BERGEN HING
MAS134 Elektrisk energiteknikk BERGEN HING
MAS220 Grunnleggende fluidmekanikk BERGEN HING
MAS224 Dynamikk BERGEN HING
ING161 Kjemi for ingeniør BERGEN HING
KJE104 Fysikalsk kjemi BERGEN HING
KJE114 Grønn kjemi BERGEN HING
KJE119 Introduksjon til havbruk BERGEN HING
BYG300 Trekonstruksjoner og Statikk BERGEN HING
ELE113 HW/SW systemkonstruksjon BERGEN HING
ELE114 Elektriske maskiner BERGEN HING
ELE121 Videregående nettverksteknikk BERGEN HING
ELE125 Audioforsterkere BERGEN HING
ELE130 Nettverkssikkerhet BERGEN HING
ELE217 Signalbehandling BERGEN HING
ELE307 Elektriske motordrifter BERGEN HING
ELE308 Fordypning i Kraftelektronikk BERGEN HING
ING173 Klassisk mekanikk og kvantedatamaskiner BERGEN HING
MAT301 Flerdimensjonal analyse (matematikk 3)  BERGEN, FORDE HING
ING172 Klassisk mekanikk og termodynamikk BERGEN, FORDE HING
ING271 Bølgefysikk og termodynamikk  BERGEN, FORDE HING
ELE142 Elektrofaglig basis 2 BERGEN, FORDE, HAUGESUND HING
ELE213 Instrumentering BERGEN, FORDE, HAUGESUND HING
ELE302 Reguleringsteknikk 2  BERGEN, FORDE, HAUGESUND HING
ELE304 PLS programmering BERGEN, FORDE, HAUGESUND HING
MAT202 Matematikk 2 BERGEN, FORDE, HAUGESUND HING
MAT121 Statistikk for ingeniør BERGEN, HAUGESUND HING
BYG104 Bygningsfysikk FORDE, BERGEN HING
BYG105 Bygningskonstruksjoner FORDE, BERGEN HING
BYG107 Stålkonstruksjoner FORDE, BERGEN HING
BYG115 Geoteknikk FORDE, BERGEN HING
BYG117 Entreprise og byggeplassdrift FORDE, BERGEN HING
BYG161 Mekanikk FORDE, BERGEN HING
ELE143 Elektrofaglig basis FORDE, HAUGESUND HING
ING301 Datateknologi og videregående programmering for ingeniører FORDE, HAUGESUND, BERGEN HING

ING2049

Undervannsteknologi og hydrauliske systemer

HAUGESUND

HING

MAS143 Maskinkonstruksjon 1  HAUGESUND HING
MAS144 Materialer og tilvirkning HAUGESUND HING
MAS221 Masse- og energibalanser HAUGESUND HING
ING1027 Teknisk sikkerhet i prosessindustrien HAUGESUND HING
ING2043 Branndynamikk HAUGESUND HING
ING2045 Aktive og passive brannsikringssystemer HAUGESUND HING
ING2046 Brannteknisk design av bygg HAUGESUND HING
ING4007 Industrial Fire Safety HAUGESUND HING
ING171 Klassisk mekanikk HAUGESUND HING
SIK201 Bridging course for Master in Fire Safety Engineering HAUGESUND, FORDE, BERGEN HING
ELE102 Programmering og mikrokontrollere HAUGESUND, FORDE, BERGEN HING

 

Informasjonsteknologi

Emnekode Emnenamn Campus Opptakskrav
DAT151 Drift av Unix og databaser BERGEN MATRS
DAT154 Programvarearkitektur og applikasjonsutvikling BERGEN MATRS
DAT102 Algoritmer og datastrukturer FORDE, BERGEN MATRS
DAT107 Databaser FORDE, BERGEN MATRS
DAT109 Systemutvikling FORDE, BERGEN MATRS
DAT110 Distribuerte systemer og nettverksteknologi FORDE, BERGEN MATRS
DAT153 Mobile og distribuerte applikasjoner FORDE, BERGEN MATRS
MAT104 Grunnleggende matematikk for informasjonsteknologi FORDE, BERGEN MATRS
MAT108 Grunnleggende matematikk for dataingeniører BERGEN HING

 

Landmåling

Emnekode Emnenamn Campus Opptakskrav
BYG113 Fysisk planlegging BERGEN GENS
LEI107 Ingeniørlandmåling BERGEN GENS
LEI110 Industrilandmåling og laserskanning BERGEN GENS
LEI113 Økonomi og ressursforvaltning BERGEN GENS
LEI300 Eiendom, matrikkel og jordskifte BERGEN GENS
BYG102 Statistikk og landmåling FORDE, BERGEN GENS
BYG109 Geografisk Informasjonsanalyse FORDE, BERGEN GENS
BYG110 Vei- og arealplanlegging FORDE, BERGEN GENS

 

Geologi

Emnekode Emnenamn Campus Opptakskrav
GE448

Snø og Snøskred

Sogndal

MATTEK/60 Studiepoeng

 

Nautikk

Emnekode Emnenamn Campus Opptakskrav
NAB1001 Fysikk Haugesund MARTE
NAB2002 Meteorologi og oseanografi Haugesund MARTE
NABP3003 Sjørett Haugesund MARTE
NAB2052 Marint maskineri Haugesund MARTE
NAB3040 Maritim Helse, Miljøe og Sikkerheit Haugesund MARTE
NAB3041 Sjørett II Haugesund MARTE

 

Økonomi og administrasjon

Emnekode Emnenamn Campus Opptakskrav
       
SDG332 Miljøøkonomi og bærekraftig utvikling Bergen GENS
ØAF103 Rettslære 1 Bergen GENS
ØBR112 Skatte- og avgiftsrett II Bergen GENS
ØKB2008 Skatte og avgiftsrett 2 Haugesund GENS
ØKB3103 Finansielle instrumenter Haugesund GENS
ØKB3119 Regnskapsføreryrket og regnskapsorganisering Haugesund GENS
BØA118 Makroøkonomi Haugesund GENS
BØA205 Økonomistyring Haugesund GENS
ØKB1113
Organisasjonspsykologi og ledelse Haugesund GENS
ØKB2123  Corporate Strategy Haugesund GENS
ØKB2113
Urban and regional economics Haugesund GENS
ØKB2121
International Marketing Haugesund GENS
ØKB3123
Human Resource Management Haugesund GENS
ØKB3124
Organisasjon og samfunn Haugesund GENS
ØKB3129
Sustainable Business in Scandinavia Haugesund GENS
JU6-1001

Skatte- og avgiftsrett 1

Sogndal GENS
BØ6-2002 Verksemdorganisering- og rekneskapsførarregelverket Sogndal GENS
OR6-2003 Human Resource Management Sogndal GENS
MF6-2000 Merkevarestrategi Sogndal GENS
EM6-3000 Anvendt finans for eigedomsmarknaden Sogndal GENS
BØA3100 Forsikring, Finans og Adferdsøkonomi Sogndal GENS
BØ6-20023 Årsrekneskap i praksis Sogndal GENS

 

Reiseliv 

Emnekode Emnenamn Campus Opptakskrav
RE6-2010 Temabaserte opplevingar & storytelling Sogndal GENS
BRL108 Reiseliv, natur og samfunn Sogndal GENS

 

Samfunnsfag

Emnekode Emnenamn Campus Opptakskrav
SA590 Globaliseringa av verdspolitikken. Innføring i internasjonale relasjonar

Sogndal

GENS
SA588 Sosiologisk forskingsmetode Sogndal GENS
SO202 Kapitalisme og makt Sogndal GENS
SA603 Historia i samfunnet Sogndal GENS
SA593 Frå ung til vaksen: Skule, arbeid, media politikk Sogndal GENS
SA589 Politiske institusjonar Sogndal GENS

 

Lærar, kultur og idrettsfag

Emenkode Emnenamn Campus Opptakskrav
UTV10NKU Outdoor Learning Bergen GENS
DRA303 Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Bergen GENS
DRA304 Teaterhistorie og teaterproduksjon Bergen GENS
ID3-318 Fordjuping Klatring Sogndal GENS
ID3-321 Kosthald og ernæring Sogndal GENS
ID3-329 Personlig trener Sogndal GENS
ID3-331 Gruppetreningsinstruktør Sogndal GENS
ID3-317 Fordjupning fotball 1, Spelar- og ferdigheitsutvikling Sogndal GENS
ID3-330 Fordjupning fotball 2, trenar og trenarutvikling Sogndal GENS
IDF103 Pedagogikk og coaching Sogndal GENS
IDF102 Idrett og samfunn Sogndal GENS
Å-KRØ230

Idrett/kroppsøving 2

Stord

GENS
Å-KH230 Kunst og håndverk 2 Stord GENS

 

Masteremne innan helse- og sosialvitskap

Emnekode Emnenamn Campus Opptakskrav
RP5-400

Rusproblematikk - ulike perspektiv i forståinga av rus

Sogndal, Førde

FHS-MA
MT501 Fysisk aktive deltakarar Sogndal, Førde AKOM
MAKP402 Implementering II: integrere forskning, profesjons- og brukerkunnskap Bergen KUN-MA
MAKPE420 Implementering: integrere forskning, erfaringsbasert kunnskap og brukerkunnskap i ergoterapi Bergen KUN-MA
MARE530 Leadership in Rehabilitation Digitalt FHS-MA
MAMET1H Philosophy of science, ethics and research methods Digitalt FHS-MA

 

Masteremne innan ingenør og naturvitskap

Emnekode Emnenamn Campus Opptakskrav
MOA253 Avtalerett, ekspropriasjonsrett og grunnerverv BERGEN EIE-MA
MOA254 Konflikt og konflikthåndtering BERGEN EIE-MA
MOA255 Arealøkonomi BERGEN EIE-MA
DAT251 Moderne systemutvikling BERGEN DPU-MA
DAT253 Avansert datagrafikk BERGEN DPU-MA
DAT255 Deep learning engineering BERGEN DPU-MA
DAT355 Modelldrevet programvareutvikling og pålitelige programvaresystemer  BERGEN DPU-MA
ING4008 Building Fire Safety HAUGESUND MAS-BRANN
ING4009 Contingency Management HAUGESUND MAS-BRANN