Hopp til innhald

Barnehagelærarutdanning, Sogndal

Utdanningsplan 2016 høst, 180 studiepoeng

Oversikt

Emnekombinasjon Krav
Obligatorisk 150
Obligatorisk praksis 0
Valg av fordjuping
Samlet krav: 180

Obligatorisk

Krav: 150 studiepoeng

Obligatoriske emner Til toppen

Obligatorisk praksis

Obligatoriske emner Til toppen

Valg av fordjuping

Krav: 30 studiepoeng

Fordjuping: Pedagogisk leiing og språk, Deltid, Sogndal

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fordjuping: Barn, natur og friluftsliv, Heiltid Sogndal

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fordjuping: Pedagogisk leiing og kulturelt mangfald, Deltid Sogndal

Krav: 30 studiepoeng

Fordjuping: Global Knowledge

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fordjuping: Musikk med dei minste deltid Sogndal

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen