Bruk av tilbakemeldingsverktøy i samtaler

Etter- og vidareutdanning

Systematiske tilbakemeldinger fra brukeren når det kommer til behandling og oppfølging kan gi bedre og mer tilpassede helsetjenester. I dette studiet lærer du om hvordan du kan bruke tilbakemeldingsverktøy i ditt arbeid.

Hvorfor studere Bruk av tilbakemeldingsverktøy i samtaler?

Tilbakemeldingsverktøy er en viktig del av arbeidet i de fleste helse- og sosialtjenestene i dag. Feedbackinformerte tjenester er arbeidsformer som innebærer at hjelperen skaffer seg systematisk og kontinuerlig tilbakemelding fra brukerne på hvordan behandlingen og oppfølgingen passer og virker. Formålet er å kunne tilpasse og forbedre hjelpen underveis.

Hva lærer du?

Utdanningen gir inngående kunnskap og en fordyping i bruk av tilbakemeldinger i samtaler med enkeltpersoner, par, familier og organisasjoner.

Emnet bygger på forskningsbasert kunnskap om bruk av feedbackinformerte tilbakemeldingsverktøy i samtaler med enkeltpersoner, par, familier og organisasjoner.

Emnet bidrar også til utvikling av selvrefleksivitet og terapeutisk kompetanse i egen yrkesrolle. Trening på ferdigheter og tilbakemeldinger på eget arbeid står sentralt. Temaene knyttes opp mot studentenes praksis, veiledning og personlige og profesjonelle utvikling.

Her kan du lese mer om emnet MARV532 Bruk av tilbakemeldingsverktøy i samtaler.

Målgruppe

Studiet passer for fagpersoner og ledere i helse- og velferdstjenesten, politietaten, sosialfaglige kontekster og organisasjoner innen trossamfunn, ledelse og pedagogiske virksomheter.

Praktisk informasjon

Undervisningsform

Vi bruker studentaktive læringsformer som gruppearbeid og rollespill. Forelesninger, demonstrasjoner, transkripsjoner og video benyttes også.

Samlinger

Samlingsdatoer er: 

02.10 2023
16.10.2023
30.10.2023
13.11.2023
27.11.2023

Anbefalt forkunnskap

Emnet er åpent. Det er mulig å søke opptak til emnet som enkeltemne for deg som ikke er tatt opp på Master i relasjonelt arbeid så lenge du oppfyller søknadskriteriene for masterstudiet.

Pensum

Du vil motta informasjon om pensum når kurset starter. 

Eksamensform

Muntlig eksamen, med et omfang på 30 min.

Andre interessante studietilbud

Se oversikt over alle våre etter- og videreutdanningstilbud