Hopp til innhald

LEI111 Geografiske informasjonssystemer og analyse

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Emnet skal gi studenten en innføring i metoder og teknikker for bearbeiding og modellering av geografisk informasjon. Emnet skal videre bidra til å utvikle ferdigheter innen analyser og operasjoner på lagrede data. Studenten skal særlig bevisstgjøres i forhold til bruk av statistisk analyse, nøyaktighet og kvalitet, samt trenes i å presentere resultater ved bruk av kartografiske metoder og teknikker.

Romlige konsepter og databaser, strukturering, tilgangsmetoder, SQL, topologi og romlige relasjoner, datakvalitet og analyser, geoprosessering (mønster, prosesser, overlagring, sammenhenger), visualisering, enkel programmering/skripting.

Læringsutbytte

  • Kunne forklare prinsipper for lagring og fremhenting av geografisk informasjon, og kobling med tabelldata.
  • Kunne skille mellom romlige objekter og romlige fields, og forklare hvordan disse kan inngå i analyser.
  • Kunne beskrive sentrale teknikker for bearbeiding, analyse og visualisering av geografisk informasjon.

  • Kunne bearbeide og koble sammen geografisk informasjon fra ulike kilder.
  • Kunne utføre grunnleggende analyser på romlige data.
  • Kunne anvende kartografiske teknikker for visualisering av resultater.
  • Kunne sette sammen analyser i enkle modeller og programmer/skript.

Kandidaten skal vise grunnleggende ferdigheter i bearbeiding, analyse og visualisering av romlige data ved bruk av moderne dataverktøy.

Krav til forkunnskaper

Se anbefalte forkunnskaper.

Anbefalte forkunnskaper

Forkunnskaper tilsvarende BYG109 eller lignende.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, teori- og dataøvinger.

Obligatorisk læringsaktivitet

Fem obligatoriske innleveringer skal være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb og digitalt eksamenssystem.

Eksamen vil bli avholdt på digitalt eksamenssystem. Studentene må medbringe egen PC/MAC. Programvaren som er nødvendig for å gjennomføre eksamen må være installert og testet før eksamensdagen.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Ved ny eksamen (utenom ordinær) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Faglærer vurderer dette innen 1. mars.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle digitale, trykte og håndskrevne hjelpemidler er tillatt. Studentene bruker egen datamaskin og kalkulator på eksamen.

Mer om hjelpemidler