Hopp til innhald

BYG106 Betongkonstruksjoner

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Emnet skal legge til rette for en forståelse av virkemåten til armerte betongkonstruksjoner, satt inn i en bygningsmessig sammenheng. Emnet skal gi grunnlag for dimensjonering av enklere betongkonstruksjoner i bygninger.

Innhold:

 • Tverrsnitt utsatt for bøyning, stadium I, II og III
 • Dimensjonering av konstruksjoner påkjent av moment og skjærkraft
 • Plater utsatt for konsentrerte laster
 • Forankring av armering
 • Armeringsregler
 • Dimensjonering av konstruksjoner påkjent av aksialkraft og moment
 • Slanke søyler - 2.ordens eksentrisiteter
 • Dimensjonering av konstruksjoner utsatt for biaksialt moment
 • Torsjon
 • Prinsipp for flatdekker
 • Beregning av nedbøyning
 • Beregning av rissvidder
 • Prinsipper for form- og armeringstegning
 • Beregning av konstruksjonselementer ved hjelp av programvare

Læringsutbytte

Etter å ha bestått dette emnet skal kandidaten

Kunnskaper

 • ha grunnleggende kunnskaper om virkemåten til armerte betongkonstruksjoner
 • ha kunnskaper om dimensjonerende situasjoner for betongkonstruksjoner
 • ha grunnleggende kunnskaper om gjeldende regelverk for dimensjonering av betongkonstruksjoner
 • kjenne til prinsippene for form- og armeringstegninger
 • kjenne til bruken av dimensjoneringsprogrammer for betong

Ferdigheter

 • kunne dimensjonere enklere elementer i betongkonstruksjoner
 • kunne dokumentere beregninger for betongkonstruksjoner
 • kunne utarbeide skisser for form- og armeringstegninger

Generell kompetanse

 • ha forståelse for hvordan betong kan benyttes i bygninger

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

BYG101 Materiallære, BYG105 Bygningskonstruksjoner

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger. Obligatoriske skriftlige innleveringer.

Obligatorisk læringsaktivitet

7 obligatoriske øvinger må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer. Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle trykte og skrevne hjelpemidler.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • TOB071 - Betongkonstruksjoner - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • BY2-200 - Bygningskonstruksjonar 1 - Reduksjon: 5 studiepoeng