Hopp til innhald

MAS308 Gas Technology

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Kurset skal gi deltakerne en omfattende og oppdatert kunnskap om naturgassindustrien. Den dekker en rekke underemner, for eksempel produksjon, prosessering, lagring, transport og energikonvertering av naturgass. Kurset gir også en omfattende kunnskap om biogasser. Faget legger  sterkt vekt på miljø og sikkerhetsaspekter.

Kursinnhold:

En oversikt over norsk gassindustri (produksjon, rørledninger, gassanlegg, eksport) En introduksjon til konvensjonelle og skifergass (historie, opprinnelse, terminologi) Produksjon av naturgass (geologi, eksplorasjon, boring) Behandling av naturgass og prosessering (separasjon, dehydrering, søtning, kondensatfjerning) Naturgasskompresjon og flytendegjøring Naturgass-termodynamikk og energikonvertering (flerfasestrøm, gassblanding, gassegenskaper, kompressibilitet, Joule-Thomson-effekt) Introduksjon til biogass, syngass og hydrogen Introduksjon til turbomaskineri (pumping, komprimering, ekspansjon) gassikkerhet og miljø

Læringsutbytte

Kurset skal gi studentene omfattende kunnskap om naturgassindustrien fra brønn til marked og en innføring i biogassproduksjon. Etter gjennomføring av emnet skal studentene ha følgende læringsutbytte definert i form av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

kunnskap:

 • ha god forståelse for norsk gassindustri, inkludert gassanlegg, terminaler og rørledninger,
 • kunne forstå de essensielle egenskapene ved produksjon av natur- og biogas,
 • kunne beskrive de grunnleggende prinsippene for naturgassbehandling,

ferdigheter:

 • kan forklare et typisk naturgass-prosesseringsanlegg,
 • kan vurdere det tilknyttede vanninnholdet i naturgass ved hjelp av termodynamiske diagrammer,
 • kan forutsi og vurdere hydratdannelse i  rørledninger og prosesser,

kompetanse:

 • kan diskutere betydningen av natur og biogass for miljøet,
 • kan bruke termodynamiske diagrammer for å løse problemer,
 • kan analysere og løse en rekke problemstillinger knyttet til emnet,  selvstendig og i grupper,

Krav til forkunnskaper

Ingen forutsetning

Anbefalte forkunnskaper

MAS117 Termodynamikk og ING161 Kjemi for ingeniør.

Undervisnings- og læringsformer

Konvensjonelle forelesninger, interaktive opplæringsprogrammer, selvstudium, medier for å motivere og hjelpe studenter med å beholde kunnskap

Obligatorisk læringsaktivitet

Delta på minst tre opplæringsøkter. Dette er gyldig i 4 semester

Vurderingsform

3 timers skriftlig eksamen. 

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Enkel kalkulator I henhold til HVLs regler

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • MAS104 - Gassteknologi og termiske maskiner - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • TVM040 - Gassteknologi - Reduksjon: 5 studiepoeng