Hopp til innhald

DAT160 Intelligente roboter

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Emnet gir en innføring i intelligente roboter. Dette omfatter grunnleggende prinsipper, programmering, programvarearkitektur, intelligens, simulering og anvendelse av roboter.

Læringsutbytte

Kunnskaper

  • Grunnleggende kunnskaper om intelligente roboter, med fokus på anvendelse, programmering og intelligens.
  • Grunnleggende kunnskaper om modellering og simulering av mobile roboter.

Ferdigheter

  • Enkel programmering og simulering av mobile roboter.
  • Programmering og design av programvarearkitektur for enkle intelligente roboter.

Generell kompetanse

  • Kandidaten kan ta ansvar for prosjekter der anvendelse av intelligente roboter er aktuelt.

Krav til forkunnskaper

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper: Grunnleggende kunnskaper i programmering, algoritmer og matematikk svarende til andre studieår i studieprogrammene dataingeniør og informasjonsteknologi. Kjennskap til Matlab og Python er en fordel.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, laboratorieøvinger, og obligatoriske øvingsoppgaver.

Obligatorisk læringsaktivitet

3 godkjente øvingsoppgaver. Godkjente øvinger er gyldige i 3 påfølgende semester.

Vurderingsform

Deleksamen med to deler:

  1. Individuell skriftlig eksamen (vekt 70%). Muntlig eksamen hvis færre enn 10 studenter er påmeldt.
  2. Prosjektoppgave (skriftlig rapport) i gruppe (vekt 30%).

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Begge deler må være bestått for å bestå emnet.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle skriftlige, kalkulator (alle), pc (uten internett).

Mer om hjelpemidler