Hopp til innhald

ING271 Bølgefysikk og termodynamikk

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Emnet dekker dei delane av fysikken som krevst for å vere kvalifisert for opptak til eit masterstudie som gir tittelen sivilingeniør (siv.ing.), for studentar på elektroingeniør.

Emnet inneheld:

 1. Viskositet
 2. Trykk i væsker
 3. Kontinuitetslikning
 4. Bernoullis likning
 5. Fotoelektrisk effekt
 6. Ioniserande stråling
 7. Bølgefysikk. Mekaniske bølger, lydbølger og lys.
 8. Termodynamikk
 9. Varmelære
 10. Kinetisk gassteori
 11. Varmetransport

Læringsutbytte

Ein student som har fullført emnet skal ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar:

Studenten har kunnskap om grunnleggande prinsipp innan termisk fysikk, ioniserande stråling, fluidmekanikk og bølgefysikk.

Ferdigheiter:

Studenten kan modellere ved å anvende grunnleggande prinsipp frå fysikk, metodar og utvikle kreative løysningar for praktiske problem.

Generell kompetanse:

 • Studenten kan bruke fysikk for å sette opp, tolke og vurdere modellar.
 • Studenten forstår fysiske prinsipp, tankemåtar, metodar og løysingar.

Krav til forkunnskaper

Ingen krav, men anbefalte forkunnskaper innen grunleggende mekanikk.

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggande mekanikk

Undervisnings- og læringsformer

Forelesingar og rekneøvingar.

Obligatorisk læringsaktivitet

En skriftlig obligatorisk innlevering.

Arbeidskravet må være gjennomført til fastsatt frist og godkjent for at studenten skal få å gå opp til eksamen. Godkjente øvinger gir også adgang til eksamen påfølgende semester.

Vurderingsform

Skriftleg eksamen 4 timar Karakterskala A-F, der F svarar til ikkje bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Lærebok.

Enkel kalkulator. Godkjente kalkulatorar er: Casio fx-82 (Alle typar: ES, ES Plus, EX Solar, etc)

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • MAT152 - Vidaregåande matematikk og fysikk for data og elektro - Reduksjon: 5 studiepoeng