Hopp til innhald

JU6-1000 Forretningsjus

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhald og oppbygging

Emnet skal gje studenten ei innføring i juridisk metode, avtalerett, kjøpsrett, selskapsrett, marknadsføringsrett, pengekravsrett , arbeidsrett og reglar om tvangsfullbyrding, gjeldsforhandling- og konkurs.

Læringsutbytte

Kunnskapar:

Studenten skal

  • ha kjennskap til  privatrettslege rettsreglar som er relevante innafor det økonomisk- administrative fagområdet.

Ferdigheiter:

Studenten skal

  • kunne løyse juridiske problemstillingar innanfor emnet sitt tema.

 

Generell kompetanse:

Studenten skal

  • ha eit bevisst forhold til minimunsrettane dei lovfesta rettsreglane gir.

Krav til forkunnskapar

Studiet sitt opptakskrav.

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Forelesningar og oppgåvegjennomgang i plenum.

Obligatorisk læringsaktivitet

Inntil tre arbeidskrav. Skal løysast individuelt. 

Vurderingsform

Skriftlig eksamen 4 timer. Bokstavkarakter.

Hjelpemiddel ved eksamen

Lovsamling og/eller lovdata.

Meir om hjelpemiddel

Fagleg overlapping

  • JU6-101 - Forretningsjus for rekneskapsførarar - Reduksjon: 5,5 studiepoeng
  • JU6-103 - Jus for eiendomsmeglere 1 - Reduksjon: 5,5 studiepoeng
  • EM6-1003 - Jus for eigendomsmeglarar 1 - Reduksjon: 7,5 studiepoeng