Hopp til innhald

BYG200 Materiallære

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Faget gir en grunnleggende teoretisk og anvendelsesorientert kunnskap om de viktigste konstruksjonsmaterialene betong, metall og tre. Egenskaper i forhold til styrke, bestandighet og miljø gjennomgås. Produksjon og anvendelse, samt prøving av materialer står sentralt.

Innhold:

 • Konstruksjonsmaterialers egenskaper
 • Materialers miljøpåvirkning
 • Fasthetslære, (eks. spenning og tøyning)
 • Betong
 • Metaller
 • Tre

Læringsutbytte

Kunnskaper:

 • kjenner til produktspekter, bruksområder, fremstillingsmetoder og materialprøvingsmetoder for våre vanligste materialer.
 • har kjennskap til risiko for helse og miljø som er forbundet med bruk av de enkelte materialene.
 • forstår og kan bedømme materialers karakteristiske egenskaper.
 • kjenner til prosedyre for materialprøving.

Ferdigheter:

Kandidaten kan foreta funderte vurderinger og valg når det gjelder funksjon og anvendelse av de forskjellige materialene.

 • kan velge, begrunne, presentere og diskutere faglige valg av materialer og løsninger for et byggverk, både selvstendig og i grupper.
 • kan forstå og håndtere relevant terminologi innen konstruksjonsmaterialer.
 • kan velge materialer ut fra egenskaper.

Generell kompetanse:

Kandidaten har innsikt i de enkelte konstruksjonsmaterialers egenskaper, muligheter og begrensninger samt deres miljømessige påvirkning og kan formidle dette.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger. Ekskursjon. Gjennomføring av laboratorieøvelser i grupper. Obligatoriske skriftlige innleveringer.

Obligatorisk læringsaktivitet

3 øvinger og 2 lab-rapporter må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 3 timer. Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Kalkulator

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • TOB009 - Bygningsmaterialer - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • BYG101 - Materiallære - Reduksjon: 5 studiepoeng