Hopp til innhald

ID3-329 Personlig trener (PT)

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

 • Coaching
 • Salg og markedsføring
 • Treningslære
 • Spotting
 • Etikk
 • Treningsplanlegging
 • Ulike timer/organisering relatert til PT

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • har bred kunnskap om ulike treningsmetoder og prinsipp innenfor styrke-, utholdenhet- og bevegelighetstrening
 • har kunnskap om ulike måter å markedsføre seg selv som personlig trener
 • har kunnskap om sentrale moment innen coaching, eksempelvis motivasjon og kommunikasjon

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende ulike spottingteknikker
 • kan reflektere over ulike etiske dilemma en kan komme opp i som personlig trener
 • behersker ulike styrke-, utholdenhets- og bevegelighetsøvelser og er et godt øvelsesbilde
 • kan anvende den faglige kunnskapen til å lage individuelle treningsplaner for ulike kunder
 • kan analysere og forholde seg kritisk til fagstoff innenfor fagfeltet 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan gjennomføre enkel testing innenfor kroppssammensetning, styrke-, utholdenhet- og bevegelighetstrening
 • kan gjennomføre kartlegging av kunden gjennom samtale, observasjon og kroppsholdningsanalyse
 • kan gjennomføre PT timer med lite utstyr

Krav til forkunnskaper

Fullført 60 studiepoeng idrett eller tilsvarande.

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Forelesinger, oppgaver og praktiske timer i treningsstudio. Teori blir knyttet til praktiske aktiviteter. Studentene skal planlegge og gjennomføre ulike praktiske oppgaver. Studentene skal øve på alle de ulike momentene i personlig trener rollen.

Obligatorisk læringsaktivitet

For å ha rett til å ta eksamen må alle obligatoriske læringsaktivitetene være godkjent.

 • Det er obligatorisk frammøte og krav om aktiv deltakelse fra studenten i undervisning med obligatoriske læringsaktiviteter, som for eksempel all praktisk læringsaktivitet da denne fokuserer på læringsutbyttene knyttet til å mestre teknikker og testing.
 • Godkjent caseoppgaver, både teoretisk planlegging og praktiske instruksjonsoppgaver da disse er retta mot læringsutbytta knytta mot anvende kunnskapen mot individ samt mestre ulike teknikker.

Vurderingsform

Individuell praktisk eksamen med munnleg eksaminasjon. Tid: 1 time.

Gradert karakter (A-F).

Ved eventuell ny eksamen får kandidaten ny oppgave.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler