Idrett, fysisk aktivitet og helse

Bachelor

Studieprogrammet er lagt ned, og vi tek ikkje opp studentar. 

Sogndal

Hopp til

  Gode lærings- og treningsfasilitetar på campus dannar ei unik ramme for klasseromma vi brukar i utdanninga. I tillegg er det kort veg til fantastisk natur som Sogndalsfjella, Sognefjorden og Jotunheimen.

  Gjennom studiet lærer du:

  • om livsstilssjukdomar, folkehelse og folkehelsearbeid
  • om kroppens fysiologi
  • korleis fysisk aktivitet og inaktivitet påverkar kroppen
  • korleis fysisk aktivitet kan brukast i førebuing, rehabilitering og opptrening
  • å planlegge, gjennomføre og evaluere fysisk aktivitet og trening for ulike målgrupper
  • å bruke vitskapleg litteratur i arbeid med bacheloroppgåva og andre oppgåver

  Praksis

  Studiet inneheld to praksisperiodar. Tre veker 2. studieår, to veker 3. studieår, som er knytt til tema som omhandlar fysisk aktivitet opp mot læring, førebygging og rehabilitering.

  Informasjon om praksis.

  Vil du studere meir?

  • Med årsstudium i PPU blir du kvalifisert for å undervise frå 5.-13. trinn.
  • Du kan også bygge på utdanninga di med Master i idrettsvitskap ved HVL, eller ta andre relevante masterutdanningar ved ulike høgskular og universitet.
  • Master samhandling og folkehelse

  Utveksling

  Det er tilrettelagt for studieopphald i utlandet i 6. semester. Grip sjansen til å oppleve verda medan du studerer!

  Kor kan du reise?

  Samarbeidspartnere i Norden

  Danmark

  Sverige

  Finland

  • University of Jyväskylä
  • Haaga-Helia University of Applied Sciences

  Island

  Litauen

  Latvia

  • Latvian Academy of Sport Education