Hopp til innhald

LEI111 Geografiske informasjonssystemer og analyse

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Emnet skal gi studenten en innføring i metoder og teknikker for bearbeiding og modellering av geografisk informasjon. Emnet skal særlig bidra til å utvikle ferdigheter innen analyser og operasjoner på lagrede data ved skripting og automatisering. Studenten skal også bevisstgjøres i forhold til bruk av statistisk analyse, vurdering av nøyaktighet og kvalitet, samt trenes i å presentere resultater ved bruk av kartografiske metoder og teknikker.

Innhold

Romlige konsepter og databaser, strukturering, datamodellering, tilgangsmetoder, SQL, topologi og romlige relasjoner, datakvalitet og analyser, geoprosessering (mønster, prosesser, overlagring, sammenhenger), visualisering, tilpasning og analyser ved enkel programmering/skripting.

Læringsutbytte

Kunnskaper

  • Kunne forklare prinsipper for lagring og fremhenting av geografiske data, og kobling med tabelldata.
  • Kunne skille mellom romlige objekter og romlige fields, og forklare hvordan disse kan anvendes i analyser.
  • Kunne beskrive sentrale teknikker for bearbeiding, analyse og visualisering av geografisk informasjon.

Ferdigheter

  • Kunne modellere, bearbeide og koble sammen geografiske data fra ulike kilder.
  • Kunne utføre grunnleggende analyser på geografiske data.
  • Kunne anvende kartografiske teknikker for visualisering av resultater.
  • Kunne sette sammen analyser i enkle modeller og programmer/skript.

Generell kompetanse

Kandidaten skal vise grunnleggende ferdigheter i bearbeiding, analyse og visualisering av romlige data ved bruk av moderne dataverktøy.

Krav til forkunnskaper

Se anbefalte forkunnskaper.

Anbefalte forkunnskaper

Forkunnskaper tilsvarende BYG109 eller lignende.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, teori- og dataøvinger.

Obligatorisk læringsaktivitet

Fem obligatoriske innleveringer skal være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb og digitalt eksamenssystem.

Eksamen vil bli avholdt på digitalt eksamenssystem. Studentene må medbringe egen PC/MAC. Programvaren som er nødvendig for å gjennomføre eksamen må være installert og testet før eksamensdagen.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Ved ny eksamen (utenom ordinær) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle digitale, trykte og håndskrevne hjelpemidler er tillatt. Studentene bruker egen datamaskin og kalkulator på eksamen.

Mer om hjelpemidler