Hopp til innhald

MAS219 Maskinkonstruksjon 2

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Innhold:

Konstruksjonsmetodikk, maskinutvikling i en systematisk tilnærming. Konstruksjon og utvikling, valg av mekaniske komponenter. Fremgangsmåten i de innledende fasene av en designprosessen i team ved anvendelse av skrevet/muntlig kommunikasjon i et designprosjekt.

"Psykologisk sett er maskinutvikling en kreativ aktivitet som krever en dyp forankring i matematikk, fysikk, kjemi, mekanikk, termodynamikk, hydrodynamikk, elektroteknikk, produksjonsteknologi, materialteknologi, maskin elementer og design teorien, samt kunnskap og erfaring i disse områdene. Initiativ, handlekraft, økonomisk innsikt, innsatsvilje, optimisme og evne til teamarbeid er kvaliteter som  alle utviklingsingeniører må ha som er i  ansvarlige posisjoner" Pahl G. Entwurfsingenieur und Konstruktionslehre unterstuetzen der moderne Konstruktionsarbeit. Konstruktion 19 (1967) 337-344

Læringsutbytte

kunnskaper:

 • Forstå effekten av ulike konkurrerende faktorer (f.eks engineering performance, pris, pålitelighet,sikkerhet, offentlig interesse, miljøhensyn, osv.) på utformingen av en mekanisk komponent eller system;
 • Utvikle kunnskap om kritisk bruk av standard maskin komponenter for mekanisk design;
 • Forstå den systematiske prosessen i utformingen av mekaniske komponenter og systemer.
 • Kjenne de forskjellige tekniske disiplinene i utformingen av mekaniske komponenter og systemer;
 • Ha kunnskap til standard maskin komponenter som basis for kritisk vurdert bruk i mekaniske konstruksjoner
 • Ha kunnskap til produksjonsmetoder, muligheter å produsere, montere, demontere og resirkulere maskinelementer, montasje enheter og fullstendige produkter;
 • Å vite hvordan å kommunisere ulike aspekter av utformingsprosessen både muntlig og skriftlig, til andre ingeniøre og veiledere.

 

ferdigheter:

 • Studenten kan bruke en systematisk prosess til design av mekaniske komponenter og systemer;
 • Studenten kan bruke og syntetisere kunnskap i ulike tekniske disipliner i utformingen av mekaniske komponenter og systemer;
 • Studenten kan bruke moderne beregningsorientert konstruksjons- og analyse verktøy som 3D-CAD, Matlab, etc. effektivt gjennom hele utformingsprosessen etter behov.
 • Studenten kan vise ferdigheter i å anvende mekanikk konsepter, inkludert stress og belastning analyse, failure theories, virkningen, utmatting, osv, i design, utvalg og integrering av mekaniske komponenter;
 • Studenten kan bruke og forholde seg til kunnskap I forbindelse med produksjon, montasje, demontasje og resirkulering av maskin elementer, konstruksjonsenheter og fullstendige produkter;
 • Studenten har ferdigheten å fungere som et medlem av et tverrfaglig team som er involvert i konstruksjonsmetodiske prosjekter;
 • Studenten har ferdigheten å formidle ulike aspekter av utviklingsprosessen både muntlig og skriftlig, til andre ingeniører og veiledere.

 

generelle kvalifikasjoner:

 • Studentene vil kunne bruke tekniske ferdighetene lært i løpet av sine tekniske studier, arbeide med kommunikasjon og personlig ansvarlighet som en ferdighet som har utviklet seg gjennom kursene i forbindelse med konstruksjonsmetodikken.
 • Studenten vil kunne utforme et prosjekt fullført alene (eller i team), å foreslå en ny teknisk løsning ogutvikle konstruksjons spesifikasjoner for en gitt utviklingsoppgave.
 • Studenten vil kunne fullføre litteratur studier, definere konseptuelle utformingen og gjennomføre alle nødvendige analyser.
 • Studenten skal kunne definer en teknisk løsning som inneholder en fullstendig dokumentasjon av utviklingsprosessen, krav listen, evaluering av konstruksjons varianter, resultatene av alle tekniske analyser, produksjons- og sammenstillingstegninger.
 • Studenten vil kunne presentere resultatene i en muntlig presentasjon og skal kunne fungere i lag med andre praktiserende ingeniører.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

MAS143 Maskinkonstruksjon 1

Undervisnings- og læringsformer

forelesning

Obligatorisk læringsaktivitet

1. individuell prosjektoppgave

2. prosjektoppgave i team

Vurderingsform

Skriftlig eksamen, 3 timer, 100%

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Enkel kalkulator (ikke alfanumerisk).

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • TOM016 - Konstruksjon II - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ING3041 - Maskinkonstruksjon II - Reduksjon: 4 studiepoeng