Hopp til innhald

MAS314 Programmering av industrielle styringssystemer

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Emnet omhandler oppbygning, programmering og bruk av programmerbare logiske styringer for bruk i industrielle anlegg.

•Programmeringsspråk basert på internasjonal Standard IEC 61131-3

•Signaltyper, signalgivere og aktuatorer

•Digitale- og analoge styringer

•Sekvensielle styringer

•Buss systemer

•Menneske/maskin kommunikasjon

•Teoretisk og praktisk opplæring i bruk av programmerbare logiske styringer.

•Kunnskaper om samvirke mellom PLS-er og industrielle anlegg.

•Bruk av simuleringsverktøy. Praktisk laboratoriearbeid er sentralt i kurset.

Læringsutbytte

Generell kompetanse

Kandidaten kan formidle informasjon knyttet til teorier, problemstillinger og løsninger innen fagfelt elektroniske styringer.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende kunnskap i digitalteknikk og elektriske kretser.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger. Praktiske oppgaver enkeltvis og i grupper. Laboratorieoppgaver.

Obligatorisk læringsaktivitet

5 godkjente laboratorieøvinger. Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 5 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig (digital) skoleeksamen, 4 timer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb og digitalt eksamenssystem.

Eksamen vil bli avholdt på digitalt eksamenssystem. Studentene må medbringe egen PC/MAC. Programvaren som er nødvendig for å gjennomføre eksamenen må være installert og testet før eksamensdagen.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

PC og valgfri kalkulator

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

  • ELE105 - Industrielle styresystem - Reduksjon: 10 studiepoeng
  • ELE304 - PLS programmering - Reduksjon: 10 studiepoeng
  • ELE116 - Kontrollsystem - Reduksjon: 10 studiepoeng