Hopp til innhald

ING271 Bølgefysikk og termodynamikk

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Emnet inneheld:

 • Viskositet
 • Trykk i væsker
 • Kontinuitetslikning
 • Bernoullis likning
 • Fotoelektrisk effekt
 • Ioniserande stråling
 • Bølgefysikk. Mekaniske bølger, lydbølger og lys.
 • Termodynamikk
 • Varmelære
 • Kinetisk gassteori
 • Varmetransport

Læringsutbytte

Ein student som har fullført emnet skal ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar:

Studenten har kunnskap om grunnleggande prinsipp innan termisk fysikk, ioniserande stråling, fluidmekanikk og bølgefysikk.

Ferdigheiter:

Studenten kan modellere ved å anvende grunnleggande prinsipp frå fysikk, metodar og utvikle kreative løysningar for praktiske problem.

Generell kompetanse:

 • Studenten kan bruke fysikk for å sette opp, tolke og vurdere modellar.
 • Studenten forstår fysiske prinsipp, tankemåtar, metodar og løysingar.

Krav til forkunnskaper

Ingen krav, men anbefalte forkunnskaper innen grunleggende mekanikk.

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggande mekanikk

Undervisnings- og læringsformer

Forelesingar og rekneøvingar.

Obligatorisk læringsaktivitet

En skriftlig obligatorisk innlevering.

Arbeidskravet må være gjennomført til fastsatt frist og godkjent for at studenten skal få å gå opp til eksamen. 

Godkjente øvingar gir også tilgang til eventuell utsett eksamen følgande semester.

Ved utsatt og ny eksamen neste gong faget blir undervist, må nye øvingar leverast.

Vurderingsform

Skriftleg eksamen, 4 timar. Karakterskala A-F, der F svarar til ikkje bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Lærebok.

Enkel kalkulator. Godkjente kalkulatorar er: Casio fx-82 (Alle typar: ES, ES Plus, EX Solar, etc)

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • MAT152 - Vidaregåande matematikk og fysikk for data og elektro - Reduksjon: 5 studiepoeng