Hopp til innhald

DAT150 Nettverksadministrasjon, drift og sikkerhet

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Emnet omhandler drift av nettverk. Emnet er i hovedsak delt i tre deler. Hovedvekten er på installasjon og drift av sentraliserte tjenersystemer. Ruting og sikkerhet er de to andre delene av emnet.Installasjon, konfigurasjon og vedlikehold av Windows Server.

Innhold

 • Konfigurasjon og vedlikehold av Active Directory
 • Installasjon av nettverkstjenester på Windows Server
 • Konfigurasjon av policy
 • Bruk av virtualiseringsløsninger
 • Oppsett av rutere og rutingsprotokoller
 • Konfigurasjon av trafikkfiltrering
 • Symmetrisk og asymmetrisk kryptering, enveisfunksjoner
 • Anvendelse av kryptografi, herunder PKI (Public Key Infrastructure) og sertifikater
 • Bruk av skytjenester

Læringsutbytte

Etter å ha fullført dette emnet skal studenten kunne:

Kunnskaper

 • Forklare forskjellen på sentralisert drift (domener) og arbeidsgrupper
 • Utrede konseptet virtualisering
 • Forklare adressering, ruting og trafikkfiltrering i et nettverk
 • Forklare kryptering og anvendelse av kryptering

Ferdigheter

 • Gjennomføre en Windows-installasjon og forstå de valgene man gjør underveis
 • Installere tjenester på Windows-plattformen
 • Konfigurere en Windows-tjener for å oppfylle gitte krav
 • Endre konfigurasjonen i en ruter
 • Installere virtuelle maskiner lokalt og i skyen

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

DAT103 Datamaskiner og operativsystemer og DAT110 Distribuerte systemer og nettverksteknologi, eller tilsvarende emner

Undervisnings- og læringsformer

Labarbeid og forelesninger.

Obligatorisk læringsaktivitet

12 obligatoriske øvinger må være gjennomført til fastsatte frister og godkjent før eksamen kan avlegges.

Godkjente øvinger gir også adgang til eventuell utsatt eksamen påfølgende semester. Ved utsatt og ny eksamen neste gang faget undervises, må nye øvinger leveres.

Vurderingsform

Muntlig eksamen.

Tid og sted vil bli opplyst på emnets sider på Canvas.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • TOD120 - Nettverksadministrasjon, drift og sikkerhet - Reduksjon: 10 studiepoeng